Gode tall for bokhandelen i uke 35 

Sammenlignet med uken før, gikk boksalget opp med 22,6 % i uke 35. Forrige uke solgte norske bokhandler 142 497 papirbøker fordelt på 14 963 ulike titler.
									
LUKK
Jo Nesbøs "Blodmåne" kom i salg forrige uke, og har bidratt til de gode salgstallene for bokhandelen. Bilde fra ARK Ullevål Stadion.

Økning i boksalget for uke 35 – både i volum og bredde

I uke 35 ble det totalt solgt 142 497 papirbøker, fordelt på 14 963 ulike titler i bokhandelen. Andelen nye titler utgjorde 11,2 % av det totale tittelantallet (bredde) og 37,9 % av det totale antallet solgte bøker (volumet). Sammenlignet med forrige uke går boksalget dermed opp med 22,6 %. 

De gode salgstallene kan nok delvis forklares av Nesbøs Blodmåne, som kom i salg forrige uke og gikk rett til topps på boklista. Men også andre faktorer spiller inn på den markante oppgangen i salget.

Det ble også solgt flere unike titler i bokhandelen i uke 35, sammenlignet med uken før (en oppgang på 6,6%). 142 497 bøker fordelt på 14 963 titler betyr at hver tittel i gjennomsnitt solgte i underkant av ti eksemplarer. Det er en tydelig indikasjon på at det fremdeles er bredden som drar boksalget i norske bokhandler.

Gode tall også sammenlignet med tidligere år

Også i forhold til tidligere år, merker boksalget for uke 35 seg ut.

Sammenlignet med samme uke i fjor, har salget av papirbøker gått opp med 21 565 bøker og 0,4%. Salget ligger også så vidt over de foregående årene. Salget av lydbøker og e-bøker har på den andre siden gått noe ned.

Det totale boksalget i 2022 på linje med 2021 – mens salget av titler har gått opp

Akkumulert er det totale boksalget i bokhandelen fortsatt omtrent på nivå med fjoråret, og noe lavere enn for 2019 og 2020. Sammenlignet med foregående år har det så langt blitt solgt noe flere titler i 2022, selv om nivået ligger ganske jevnt.

Tabellen viser en ukesoversikt over akkumulert salg av bøker i bokhandelen for de siste årene. 

Excel  Copy  

Tabellen viser en ukesoversikt over akkumulert salg av titler i bokhandelen for de siste to årene. 

Her finner du oppdatert statistikk over antall solgte bøker og titler i bokhandelen>>