Gratis utvekslingsprogram for ansatte i bokhandelen. Åpent for søknader nå!

Den europeiske Bokhandlerforening arrangerer utvekslingsprogram til utenlandske bokhandler. Programmet er gratis, og fristen for å søke er 29. mai.
									
LUKK
Bildet er fra Fagskolens studietur til London våren 2022.

Den Europeiske Bokhandlerforeningen har fått støtte av EU til et utvekslingsprogram for bokhandlere (RISE). Ansatte i bokhandler kan søke om, og få innvilget støtte til, en tredagers utveksling til en utenlandsk bokhandel.

Målet med initiativet er å styrke bokhandelen ved å hente inspirasjon og kunnskap på tvers av landegrenser. Utvekslingen skal blant annet gi innsikt i markedsføring av oversatt litteratur, sammenhengen mellom kultur og lønnsomhet, og bærekraft og grønn omstilling.

Programmet er organisert i to runder, hvorav den første gjennomføres i sommer og den andre høsten 2022. Søknaden for utveksling i sommer er åpen i perioden 2.-29. mai.

Les mer og søk her >>

Stikkord: