Her er den nye bokloven og forskriften

Fra 1.1.2024 har vi fått en ny boklov og ny forskrift. Merk at bøker utgitt i 2023 vil ha fastpris frem til 1.mai 2024.
									
LUKK

Nå har den nye bokloven og forskriften trådt i kraft

Lovens formål er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteraturen som utgis i Norge, og å sikre at alle i landet har god tilgang til denne litteraturen. Med «tilgang» menes i denne sammenhengen at innbyggerne skal ha god mulighet til å få kjøpt bøker i fysisk bokhandel over hele landet og på internett.

De viktigste endringene fra bokavtalen er:

  • Fastprisen gjelder i 12 måneder fra utgivelsestidspunktet per format.
  • Det vil ikke lenger være mulig å gi sluttbruker 12,5 rabatt på bøker med fastpris utgitt fra og med 2024.
  • Bokloven omfatter alle norske utgivere og forhandlere av bøker i det norske bokmarkedet, og ikke kun medlemmer i Bokhandlerforeningen eller Forleggerforeningen.
  • Merk at alle bøker utgitt i 2023 vil følge den gamle bokavtalen/forskriften frem til og med 30.april 2024. Det vil si at i en kort overgangsfase fra januar og ut april, så vil det være mulig å gi 12,5 prosent på titler utgitt i 2023, men altså  ikke på titler utgitt i 2024. Det betyr også at det i 2024 kan gjennomføres 1. mai salg som vi kjenner det fra før.
  •  Merk også at lovens § 7 (eksemplarsalg av lydbøker i strømmetjenester) først trer i kraft 1. januar 2025. De andre bestemmelsene, med unntak av § 12, trer i kraft 1. januar 2024.

Dette har Stortinget bedt regjeringen utrede videre, (såkalte anmodningsvedtak):

  • § 12 Innkjøpsrabatt/avanseregulering skal utredes eksternt før det skal tre i kraft.
  • Leveringsplikt til bibliotek skal utredes nærmere før det kan tre i kraft.
  • Fagbøker skal utredes etter at loven er trådt i kraft.

Forskjellen på lov og forskrift

Formelt er det slik at det er Stortinget som har myndighet til å lage lover, mens kan Kulturdepartementet lage forskrifter som utfyller loven. Eksempelvis sier lovens paragraf 5 at det kan gis kvantumsrabatter til sluttkunder, mens forskriften beskriver hva rabatten er.

Stikkord: