Hvordan sikres studentene best mulig pensum? Bokhandlerforeningen og NFFO inviterer til frokostmøte!

NFFO og Bokhandlerforeningen inviterer til frokostmøte om fastpris på fag- og pensumlitteratur den 13. oktober kl. 8.30 på Akademika Blindern.
									
LUKK

Velkommen til frokostmøte om fastpris på fag- og pensumlitteratur

Kulturdepartementet har sendt ut et forslag til ny boklov, der et av diskusjonspunktene er om pensumbøker for studenter skal være omfattet av loven eller ikke.

Hva vil konsekvensen av de to alternativene bety for tilgangen på pensum for studenter ved norske universiteter og høyskoler? Hva er sammenhengen mellom fastpris på bøker og kvaliteten på den akademiske offentligheten? Og hvilken rolle har campusbokhandelen i denne offentligheten?

NFFO og Bokhandlerforeningen inviterer til frokostmøte torsdag 13. oktober kl. 8.30-9.30 på Akademika, Universitetet i Oslo.

På scenen:

  • Maika Marie Godal Dam, leder av Norsk studentorganisasjon
  • Sylvi Steine, leder for Salg og Marked i Akademika
  • Hege Gundersen, forlagssjef i Universitetsforlaget og leder for Akademisk utvalg i Den norske Forleggerforening
  • Merethe Roos, forfatter og professor i historie ved USN.

Samtalen ledes av Frithjof Eide Fjeldstad, debattredaktør i forskning.no.

Møtet vil bli strømmet.