Les vårt innlegg i Klassekampen 27.4.22

Ikke begrens bokhandelens mulighet for å gi leserne et stadig bedre tilbud, i hvert fall ikke på en måte det som det verken er dokumentert behov for eller effekt av.
									
LUKK

Les innlegget i Klassekampen her >>

De siste 10 årene er det bokhandler som har forsvunnet, ikke forlag

I Klassekampen 25. april mener forlagene Press og Spartacus at en ny boklov må inneholde begrensinger i bokhandelens innkjøpsrabatter. Hvis ikke dette skjer, frykter de at det vil gå ut over mangfoldet av forlag.  Dette mente forleggerne også i 2013 da det første utkastet til boklov ble lagt frem. I løpet av de siste ti årene har vi fått flere nye forlag, men mistet hundre bokhandler. Ifølge Virke var bokhandelen bransjetaper i 2021, sammenlignet med annen faghandel.

Ingen boklover i Europa detaljregulerer handelsbetingelsene mellom forlag og bokhandler

Ingen boklover i Europa detaljregulerer handelsbetingelsene mellom forlag og bokhandler. Heller ikke den tyske, som Klassekampen feilaktig skriver. Det er sjeldent slik at forhandlere og leverandører er enige om betingelser – det er helt naturlig at det er uenighet om dette – det kalles forhandlinger. Som land gjør man neppe noe klokt om staten tar stilling og sier at kun den ene parten alltid har rett.

Bokhandelen lever av å selge bredden

Salgskurven er svært bratt, med noen få titler som selger mye, og en stadig lengre «hale». Bokhandelens nye digitale løsninger styrker samspillet mellom den fysiske butikken og netthandelen og skaper helt nye muligheter for å synliggjøre og selge litteratur.  Tittelbredden i norsk bokhandel fra tre største forlagene har vært stabil de siste ti årene, økningen kommer fra andre, mindre forlag.

Regjeringen har som mål at folk i hele landet skal ha god tilgang til et mangfold av litteratur. Det koster å være til stede på de steder hvor folk er. Om det er i handlegater eller på kjøpesentre og på nett. Vi må huske at bokhandelens styrke nettopp er at vi viser frem et stort utvalg av forskjellige bøker der folk ferdes. Det er hele bransjen tjent med.

Da er vi helt avhengige av at det skrives og utgis mange forskjellige titler, fra et mangfold av forfattere og forlag.  Det er altså ikke i vår interesse å skvise noen forlag og vi kjenner oss heller ikke igjen i de udokumenterte påstandene som enkelte forlag kommer med.

Kikk oss mer enn gjerne i kortene, men ikke begrens vår mulighet å gi leserne et stadig bedre tilbud!

Konkurranseloven § 11 forbyr et foretak utilbørlig å utnytte sin dominerende stilling.  I stedet for å påstå at bokhandelen tar for mye av bokkrona, bør man heller sjekke fasiten og se hvem som faktisk sitter igjen med mest. De fleste vil fort se at lønnsomheten er variabel hos både bokhandel og forlag. Av konkurransehensyn kan ikke kjedene offentliggjøre sine handelsavtaler. I en lov kan derimot Konkurransetilsynet pålegges å følge opp eventuelle mistanker om misbruk av markedsdominans.

Kikk oss mer enn gjerne i kortene, men ikke begrens vår mulighet å gi leserne et stadig bedre tilbud!