Les vårt innlegg i Klassekampen: Pensum inn i bokloven!

Studenter, forfattere og bokhandlere er enige om at den nye bokloven også må omfatte lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet.
									
LUKK

Innlegget ble publisert i Klassekampen 12. desember 2022. 

Pensum inn i bokloven!

Regjeringen har i høst hatt bokloven på høring. En ny boklov vil bidra til at norsk litteratur fortsatt har gode vekstvilkår gjennom forutsigbare rammer.

Regjeringen har i høst hatt bokloven på høring. En ny boklov vil bidra til at norsk litteratur fortsatt har gode vekstvilkår gjennom forutsigbare rammer. Dette er spesielt viktig i et lite språksamfunn, som vårt.

Boklovens formål er først og fremst å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge. Den skal også fremme kultur- og kunnskapsutvikling i samfunnet generelt og styrke skriftkulturen på bokmål, nynorsk og de samiske språkene. For å få til alt dette behøves også en sunn økonomi i bransjen, slik at forfattere, forlag og bokhandlere kan bidra til at litteraturen når leseren på best mulig måte.
Faste priser sikrer fag- og lærebøker på norsk for mindre fagfelt og gir forlagene mulighet til å satse på større mangfold og bredde av titler, det bidrar til å opprettholde bokhandlernettverk og sikrer fortsatt produksjon og distribusjon av vitenskapelig baserte fagbøker på norsk til et allmennpublikum.

Våre foreninger representerer og jobber for studenter, forfattere og bokhandlere. Vi mener at fag- og lærebøker har en naturlig og viktig plass i den nye bokloven på lik linje med skjønnlitteratur og sakprosa, og at fortsatt fastpris på også disse bøkene vil sikre at vi når formålene med loven.

Anne Schiøtz (Bokhandlerforeningen)
Arne Vestbø (Norsk forfatter- og oversetterforening)
Heidi Marie Kriznik (Den norske forfatterforening)
Maika Marie Dam Godal (Norsk studentorganisasjon)
Audhild Kvam (Samskipnadsrådet)