Leserundersøkelsen 2012

Bokhandelen scorer høyt på service. Leserundersøkelsen 2012 viser at bokkjøperen er svært fornøyd med bokhandelen. Både kunnskap, service og mangfold for scorer høyt.

81 prosent av oss kjøpte en eller flere bøker i fjor, og vi foretrekker å handle leseropplevelser i bokhandelen. 91 prosent av bokkjøperne, kjøpte en eller flere av bøkene sine i bokhandelen i 2011.

Vi ser at folk fortsatt foretrekker å handle i de fysiske butikkene der god veiledning og inspirasjon er viktig, sier Trine Stensen, direktør i Bokhandlerforeningen.

Undersøkelsen viser at nærmere tre av fire nordmenn har besøkt den lokale bokhandelen den siste måneden.

Det vil si at i løpet av en måned møter våre bokhandleransatte nesten 3 millioner mennesker. Det gir oss en viktig samfunnsrolle som vi opptatt av å ivareta på en god måte, sier Stensen. Bokhandelen har ansvar for å bringe et mangfold av kvalitetslitteratur ut til folket. I bokhandelen skal leseren både kunne få kjøpe det alle leser, og samtidig få hjelp til å finne de store leseropplevelsene som få vet om. Derfor er vi også svært stolte av at undersøkelsen viser at bokhandelen får høy score på både utvalg, kunnskap og service.

Leserundersøkelsen 2012:
Bokkjøperens holdning til bokhandelen: «Jeg vil at du ut fra egen erfaring skal si hva du synes er bra eller mindre bra ved bokhandelen»:
Skala fra 0 – 7, hvor 0= Helt uenig, og 7=Helt enig

  • Bokhandelen har et godt utvalg av bøker: 5,6
  • De ansatte i bokhandelen er godt orientert om bøker og litteratur; 5,4
  • De ansatte i bokhandelen er både hyggelige og serviceorienterte; 5,9
  • Bokhandelen skaffer de bøkene jeg trenger: 5,9
  • Bokhandelen er et hyggelig sted å handle: 6

Resultatene har ligget stabilt høyt siden i alle målinger fra og med 2000. Leserundersøkelsen 2012 er gjennomført av Ipos MMI på vegne av Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Respondentene er et representativt utvalg av befolkningen over 15 år.