Leserundersøkelsen 2014

30.10.2015
 • 93%
  av befolkningen leste minst en bok i fjor.
 • 40%
  leser flere enn ti bøker.
 • 73%
  leser for barna sine daglig eller minst 2-3 dager i uken.
 • 85%
  av befolkningen kjøpte minst en bok i fjor
 • 73%
  av befolkningen kjøpte minst en bok i bokhandelen i fjor
 • 33%
  av befolkningen kjøpte minst en bok på nettet i fjor
 • 12%
  av befolkningen leste minst en e-bok i fjor
 • 10%
  av befolkningen kjøpte minst en e-bok i fjor
 • 41%
  av befolkningen tror de vil lese både e-bøker og papirbøker i løpet av de neste tre årene.

Bøker mer populært enn noen gang

93 prosent leser bøker og 85 prosent oppgir at de kjøpte en eller flere bøker i 2013. Undersøkelsen viser at fysisk bokhandel holder seg stabilt høyt som den mest populære kanalen for kjøp av bøker.

God tilgjengelighet til både fysiske bokhandler og nettbokhandler, stort utvalg og gode tilbud gir gode resultater, sier Trine Stensen.

E-bøker
Markedet for e-bøker i Norge er fremdeles lite, men økende. 12 prosent oppgir å ha lest e-bøker i 2013 og 10 prosent har kjøpt en eller flere e-bøker. 41 prosent av befolkningen tror de vil lese både e-bøker og papirbøker i løpet av de neste tre årene. 53 prosent leser tror de vil lese bare bøker på papir, kun 2 prosent leser tror de kun vil lese e-bøker og 4 prosent leser vet ikke/vil ikke lese. Undersøkelsen viser at de som mener de kan ha god nytte av e-bøker, likevel vil lese begge format. Dette gir støtte for at begge format har ulike egenskaper som settes pris på av leseren.

Den digitale teknologien representerer en fantastisk mulighet for litteraturen. Både for tilgangen til bøker og for markedsføringen av bøker.

Den største utfordringen er ikke hvorvidt leserne leser for lite e-bøker, men å legge til rette for at de faktisk leser, uavhengig av hvilken plattform de leser på.

Det er et godt stykke igjen før e-bøker er et betydelig format for folk flest. Bokundersøkelsen viser at våre lesere ikke sier enten eller, men ja takk til flere format og flere kanaler, alt etter hva som passer dem der og da. Det er selvsagt at vi som bransje både skal bidra til å utvikle og tilrettelegge for det kjøpsmønster leserne foretrekker. Dagens litteraturpolitikk har gitt gode resultater, merverdifritak på e-bøkene vil være et viktig grep for fremtiden.

Last ned hele undersøkelsen