Leserundersøkelsen 2016

Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningens leserundersøkelse ble offentliggjort i dag. Undersøkelsen viser at boklesingen i Norge holder seg stabilt på verdenstoppen.

Årets leserundersøkelse viser at ni av ti nordmenn leste minst én bok i fjor (utenom skolebøker). Hele 97 % av norske kvinner over 15 år leser bøker, mot 85 % blant menn. I snitt leser nordmenn 15 bøker i året, og 40 % av oss leser flere enn ti bøker årlig.

Andelen boklesere er stabil

Både andelen av befolkningen som leser bøker og andelen «storlesere» holder seg på et meget høyt nivå, mens medievirkeligheten for øvrig er i dramatisk endring. Denne trenden er enda tydeligere om vi ser lesningen i et lengre perspektiv: Siden begynnelsen av 2000-tallet har andelen boklesende nordmenn ligget stabilt på rundt 90 %. Tar vi en snarvei innom norsk mediebarometer, som ble publisert tidligere i vår, ser vi at bøker er det eneste av mediene som beholder sin posisjon gjennom de siste 15 årene, i en periode hvor videomedier og internett vokser sterkt. Papiraviser, fjernsyn, radio, ukeblader, tidsskrifter og tegneserier taper tid.

Leserundersøkelsen viser også at det i dag leses mer for barna enn for både to og fire år siden. Hele 78 % av de som har barn under 10 år i husstanden leser for barna daglig eller 2-3 ganger i uken, mot 73 % i 2014.

Små variasjoner

Nordmenn leste litt færre bøker i snitt i 2016 mot to år før. Dette kan være små variasjoner uten betydning eller det kan være en tendens, men det gjenspeiles ikke i salgstallene. Disse variasjonene er noe bokbransjen følger med på, og det er særlig interessant med tanke på endringene i nordmenns mediehverdag, hvor levende bilder tar en stadig større plass. Særlig nedgangen i gjennomsnittlig antall bøker lest i aldersgruppen 15-29 år kan være en utfordring!

Papirboka dominerer

Det er tydelig at det fortsatt er papirboka som dominerer når nordmenn skal velge format, men e-boka blir også stadig mer populær. 15 % av befolkningen leste minst en e-bok i fjor, mot 12 % i 2014, og det er også stadig flere som kjøper e-bøker. Denne utviklingen er i tråd med det vi ser i andre land. Men svært få vil bare lese e-bøker.

Omtrent like mange oppgir å lese e-bøker på norsk som på fremmedspråk. Det norske folk har alltid lest mange bøker på fremmedspråk. Men til tross for at teknolgiendringer og økt globalisering har bøker på norsk holdt sin posisjon gjennom årene.

Leserundersøkelsen inneholder også informasjon om lån av bøker på biblioteket, kjøp og salgskanaler. Les hele undersøkelsen her.

Leserundersøkelsen gjennomføres av Ipsos MMI på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Undersøkelsen kartlegger blant annet nordmenns lesevaner og bokkjøp.