Leserundersøkelsen 2018

Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningens leserundersøkelse 2018

Boka stadig like populær

Nesten ni av ti nordmenn leser bøker, og vi både leser og kjøper flere bøker enn for to år siden.

Årets leserundersøkelse viser at lesingen holder seg stabilt på et svært høyt nivå: Nesten 90 prosent av befolkningen leser minst en bok per år. Andelen av befolkningen som leser har vært nærmest uendret de siste 15 årene. I snitt leser norske lesere litt mer nå enn for to år siden – i 2017 leste gjennomsnittsleseren 17 bøker i året.

 

Vi blir mer digitale

Vi blir mer digitale og leserne benytter seg av flere formater. Andelen både e-boklesere og lydboklyttere har økt, og vi leser flere e-bøker og lytter til flere lydbøker enn tidligere. Vi ser en dreiing mot det digitale også når det kommer til handelskanaler: Bokkjøperne handler stadig mer i nettbokhandel.

 

Bokkjøp øker

Leserundersøkelsen viser dessuten at vi kjøper flere bøker: 82 prosent av befolkningen kjøpte en bok (både papirbøker, e-bøker og lydbøker) i 2017. Det er opp 2 prosentpoeng fra 2015. I snitt kjøpte bokkjøperen 13 bøker i 2017, dette er en økning på 1 bok i snitt i fra 2015. Økningen gjelder både norske og fremmedspråklige bøker.

Andelen av befolkningen som kjøper e-bøker har økt fra 12 prosent i 2015 til 16 prosent i 2017, og e-bokkjøperen kjøpte i snitt 10,1 e-bøker, hvorav 3,5 var på norsk.

 

Tilgjengeligheten til boka har økt med nye kanaler og nye format, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen. Som i annen varehandel øker netthandelen, samtidig som flest fortsatt foretrekker den tradisjonelle bokhandelen. Bokhandelen er et viktig utstillingsvindu for litteratur og nettopp den egenskapen verdsettes av bokkjøperne, fortsetter Stensen.

 

Bokhandel er fremdeles den foretrukne handelskanalen for bokkjøp.

74 prosent av befolkningen kjøpte en eller flere bøker i fysisk bokhandel i 2017. Det er en økning på 3 prosentpoeng fra 2015. I snitt kjøpte bokhandlerkunden 8,9 bøker i fysisk bokhandel; en økning på nesten 1 bok i snitt fra 2015 (0,9). Også netthandel er i vekst, med en økning på 2 prosentpoeng fra 2015.

 

Leserundersøkelsen inneholder også informasjon om lån av bøker på biblioteket, samt ytterligere resultater rundt kjøp og salgskanaler. Les hele undersøkelsen her.

Leserundersøkelsen gjennomføres av Ipsos MMI på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Undersøkelsen kartlegger blant annet nordmenns lesevaner og bokkjøp.