Merkurbok gir inspirasjon og kunnskap

Denne uken mottok flere bokhandlere bevis på at de har gjennomført Merkurbok sitt utvekslings- og kompetanseprogram. – Merkurbok gir inspirasjon til å fortsette som distriktsbokhandler, sier Lena Bye Rødseth som driver Memo Myre i Nordland.
									
LUKK
Et utvalg av dyktige distriktsbokhandlere som er blant dem som har deltatt i utviklingsprogrammet det siste året. På bildet ser du fra venstre: Søren Solvang fra Merkur, Sølvi Myskog fra Samisk Litteratursenter AS, Merete Birkelund fra Alvdal Bokhandel, Hilde Hagen Nielsen fra Vest Telemark Bok og Papir AS, Lena Bye Rødseth fra Memo Myre AS og Anne Schiøtz fra Bokhandlerforeningen.

Mulighet for påfyll av kunnskap og bedre verktøy for å utvikle butikken i samspill med lokalsamfunnet

Merkurs oppgave er å bidra til å utvikle kompetansen til bokhandlerne med kunnskap, nettverk og verktøy for å styrke lønnsomheten i butikken, finne nye kilder til inntekt og utvikle butikken i samspill med kommunen og bygda eller småbyen. Butikken får også oppfølging av bedriftsrådgiver i mellomperiodene.

Denne uken møttes en gruppe bokhandlere til sin siste samling i Merkur utvikling – grunnpilaren i Merkur-programmet. I løpet av det siste året har de møttes 5 ganger over 2 dager.  Det var en engasjert gjeng med bokhandlere fra hele landet som deltok på samlingen.

– Jeg driver en selvstendig bokhandel, og dette er en mulighet til å dele kunnskap og erfaringer med andre bokhandler, sier Hilde Hagen Nielsen fra Telemarkens bokhandel. Det er ikke enkelt å drive bokhandel på små steder. Nielsen peker på at besøkene fra bedriftsrådgiverne utfordrer og hjelper dem med å drive bedre butikk.

Dette påpekes også av Merete Birkelund fra Alvdal bokhandel. – I en hektisk hverdag så gir disse samlingene rom for å diskutere strategier og hente tips og inspirasjon, sier hun.

Sølvi Myskog fra Samisk Litteratursenter AS Girjjálašvuođaguovddáš er også begeistret for samlingene.

Lena Bye Rødseth fra Memo Myre i Nordland understreker hvor viktig det er å bygge nettverk, få gode råd og bli flinkere som følge av samlingene: «Det gir nye kontakter, gode tips og gjør at vi kan jobbe bedre. Kort sagt, det gir oss inspirasjon til å fortsette å drive bokhandel!»

Anne Schiøtz, direktør for Bokhandlerforeningen, hadde gleden av å snakke om den nye bokloven og gi diplom til deltakerne for å takke dem for deltakelsen.