Forbrukerundersøkelser

30.07.2018

Bokhandlerforeningen følger befolkningens lese- og kjøpsvaner gjennom to forbrukerundersøkelser.

Leserundersøkelsen
Hvert annet år gjennomfører IpsosMMI en stor forbrukerundersøkelse for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Undersøkelsen måler befolkningens holdninger til bøker og deres og lese- og kjøpsvaner. Undersøkelsene går helt tilbake til 1977.

Handelskanaler og kjøp av bøker
Hvert halvår, henholdsvis i juni og desember, utfører Ipsos MMI på oppdrag fra Bokhandlerforeningen en mindre undersøkelse av kjøpsvaner for bøker.  Undersøkelsen gjennomføres for å kunne følge utviklingstrekk, særlig i bokkjøpernes bruk av handelskanaler.

Metode

Undersøkelsene baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år, valgt ut av Ipsos MMI for å representere et tverrsnitt av befolkningen.