Rapport om moms og bøker (2014)

På oppdrag fra Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og de norske forfatter- og oversetterforeningene utredet Oslo Economics i 2014 konsekvensene av endring til teknologinøytral merverdiavgift på bøker – altså at merverdiavgift er lik for papir og e-bøker. Oslo Economics har sett på to scenarier; én der merverdiavgiften settes til 0 prosent for begge formater og én der satsen settes til 8 prosent.

— Rapporten viser at merverdiavgiftsfritak på bøker er et viktig virkemiddel. Ikke bare setter det fart i e-bokmarkedet, men det bidrar både til mer lesing, språkbevaring og at flere bøker blir utgitt, sier Trine Stensen, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen.

Analysen viser at merverdiavgiftsfritak på all litteratur gir:

  • Bedre vilkår for forfatteren
  • Velfungerende e-bokmarked
  • Mer mangfold
  • Mer lesing

Analysen ga følgende hovedfunn:

En nøytral merverdiavgift på 8 prosent vil påvirke bokprisene. Prisen på papirbøker vil øke og prisen på e-bøker reduseres. Trolig vil det totale salget reduseres. Videre vil en slik sats føre til at det blir utgitt betydelig færre nye titler. Særlig vil utgivelser der forventet salg er usikkert bli rammet – typisk bøker av forfattere som ikke har «slått igjennom». Det kan skade bransjens evne til å finne nye talenter, og bokleserne får færre titler å velge blant.

Ved en nøytral merverdiavgift på 0 prosent vil prisen på papirbøker endres lite, men prisen på e-bøker vil falle betydelig. Siden e-bøker blir relativt billigere vil vi derfor rette mer av vår etterspørsel mot e-bøker. Til tross for at prisen på papirbøker endres lite vil vi derfor kjøpe betydelig færre papirbøker. Samlet sett vil vi imidlertid kjøpe flere bøker – uavhengig av hvor mye vi foretrekker papirbøker relativt til e-bøker. Når det gjelder virkningen på titler, vil en teknologinøytral merverdiavgift på 0 prosent ha motsatt virkning av en 8 prosentsats – titler som i dag er marginalt ulønnsomme vil bli utgitt.

Økt lesing, mangfold, mulighet til å tjene til livsopphold som forfatter og et velfungerende e-bok marked er viktige mål for litteraturpolitikken. Disse oppnås i størst grad ved en teknologinøytral merverdiavgift på 0 prosent.

10. september 2014