Regjeringen melder at bokloven trer i kraft 1.1.2024 – med noen viktige unntak

Bokloven trer i kraft fra 1.1. 2024, med unntak av § 12 (avanseregulering). Leveringsplikt av lydbøker (§ 7) i eksemplarsalg, trer først i kraft 1.1. 2025.
									
LUKK

Ikraftsetting av bokloven 1.1.24

Ikraftsetting av bokloven har i dag (1.9.23) blitt offisielt behandlet i Statsråd. Regjeringen melder følgende: «Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2023 nr. 64 om omsetning av bøker (bokloven). Loven § 7 trer i kraft 1. januar 2025. De andre bestemmelsene, med unntak av § 12, trer i kraft 1. januar 2024″.

Skaffe- og leveringsplikt av lydbøker 1.1.25

Loven § 7 handler blant annet om at  en forhandler som tilbyr digitale lydbøker, skal tilby eksemplarsalg av alle digitale lydbøker som utgivere har gjort tilgjengelige i en distribusjonstjeneste for salg av bøker. Denne bestemmelsen trer først i kraft 1.1.25, ett år senere enn resten av loven.

Ingen dato for avanseregulering

Resten av loven, med unntak av § 12, trer i kraft 1.1. 2024. § 12 handler om innkjøpsrabatt, også omtalt som avanseregulering. Regjeringen sier altså ikke noe om når avanseregulering vil tre i kraft.

Bokhandlerforeningen har hele tiden vært tydelig på at vi mener at avanseregulering ikke vil bidra til å oppfylle formålet med loven, snarere tvert i mot. Vi har understreket at før departementet eventuelt benytter seg av hjemmelen, må behovet være bedre dokumentert, og det må være sikrere at reguleringen vil tjene lovens formål. Ved behandlingen av bokloven i vår, gav Stortinget  regjeringen i oppgave å utrede dette nærmere.

Stikkord: