Sammen om å skape en lesekultur

På et seminar om leselyststrategi den 26. januar, var det stor enighet på litteraturfeltet om behovet for å skape en lesekultur.
									
LUKK

26. januar arrangerte en rekke organisasjoner på litteraturfeltet et seminar om leselyst. Det ble snakket om utfordringene som møter lesingen ettersom konkurransen utenfra øker, men også hvordan digitale medier og booktok har bidratt til å engasjere en målgruppe som tidligere har vært vanskelig å nå. 

Kari Spjeldnæs introduserte begrepet lesekultur fremfor leselyst, og pekte på at det å velge å lese  krever både bevissthet og indre motivasjon – samtidig som presset og konkurransen utenfra øker. Her spiller også både verdier og erfaring en rolle: Mens erfarne lesere kan utnytte fleksibiliteten de nye formatene gir, er dette mer krevende for dem som ikke har lesing som en verdi og vane. Men alle lesere må kjempe for lesetiden sin, sa Spjeldnæs, dermed er det også viktig at vi gjør lesing til noe man kan være stolt av.

Booktok har vært en gigantisk gavepakke, og har engasjert en målgruppe som tidligere har vært vanskelig å nå, sa Caroline Heitmann i Norli. Hun erfarer at fenomenet har hatt en stor innvirkning på lesevaner særlig hos unge jenter, og at dette har ført til merkbare endringer i salget i bokhandelen. I en undersøkelse gjennomført av Norli oppgir mange ungdommer at booktok har ført til at de har lest langt mer, og forteller at det har blitt kulere å lese og at det har blitt et nytt fellesskap rundt lesing.

Noe som gikk igjen i flere av innleggene var dessuten linken mellom lesing og identitet: At lesing bidrar til å bygge identitet, samtidig som det å identifisere seg som leser er avgjørende for å finne motivasjonen til å lese og velge boka foran andre medier.

Bak arrangementet sto Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforeningen, Foreningen !les, Forfatterforbundet, Leser søker bok, Noregs Mållag, Norsk barnebokinstitutt, Norsk Bibliotekforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Nynorsk kultursentrum og Riksmålsforbundet

									
LUKK
Nisrin M. Barouki, direktør for NBI, ønsket velkommen til seminaret, og trakk frem viktigheten av å tenke sammen omkring arbeidet med å skape og opprettholde leselyst.
									
LUKK
Monica Helvig fra Leser søker bok introduserte dagens talere på vegne av et samlet litteraturfelt. Hun understreket at Norge heldigvis fortsatt er et lesende land, men at endringer i leseforståelse og utholdenhet bidrar til at vi trenger et krafttak omkring lesing.
									
LUKK
Kari Spjeldnæs er litteraturviter med 30 års erfaring fra norsk bokbransje. Hun forsker på endringer i lesevaner, og snakket med utgangspunkt i egen forskning. Hun pekte på at rammene for lesing har endret seg drastisk som et resultat av digitaliseringen: Både gjennom at litteraturen blir digital, men også fordi vi leser i et miljø der det digitale er den nye normalen, og litteraturen er i en helt ny konkurransesituasjon fra andre medier.
									
LUKK
Spjeldnæs argumenterte for at vaner, verdier og vilje er avgjørende for lesing og fungerer som en buffer mot digitale fristelser. Hvis man identifiserer som en leser, er det mer sannsynlig at man velger boka fremfor andre medietilbud. Hun foreslo også å bruke ordet lesekultur fremfor leselyst, et begrep hun har hentet fra danske Gitte Balling.
									
LUKK
Caroline Heitmann, markedssjef i Norli, holdt et innlegg om bokhandlenes erfaringer med lesing og digitale flater. En undersøkelse blant unge medlemmer i Norli kundeklubb, viser at Booktok er en viktig inspirasjon når de unge velger bøker, og at mange opplever at trenden har ført til en stor økning i lesing. Respondentene fortalte også at det har blitt kulere å lese, og at lesing har gått fra å være en ensom aktivitet til å være noe man gjør i fellesskap.
									
LUKK
Fatemeh Ekhtesari leste på persisk fra den sterke diktsamlingen «Hun er ikke kvinne». Boken er en del av en serie initiert av Leser søker bok.
									
LUKK
Nina Ström fra det svenske Kulturrådet hadde et digitalt innlegg om det svenske Läsrådet. Läsrådet ble oppnevnt i 2021 som et rådgivende organ inn i kulturrådet, og skal være drivende og samordnende innenfor det lesefremmende arbeid i Sverige. Ström snakket om bakgrunnen for arbeidet og erfaringer og lærdommer de hadde gjort seg så langt.
									
LUKK
Ragnhild Torvanger Solberg la frem Kulturrådets rapport om innkjøp til skolebibliotek. Det har vært en treårig forkjøpsordning som har distribuert ut bøker til 200 skolebibliotek. Overordnet har ordningen vært svært vellykket, hvor flertallet av skolene oppgir at elevene låner flere bøker, at flere elever låner bøker og at de låner et større mangfold av bøker enn før.
									
LUKK
Hayder Jumaah holdt et bevegende innlegg om en leseropplevelse som var med på å endre livet hans. Jumaah vokste opp i et konservativt miljø i Iran. Han fortalte at boka “Leons hemmelighet” gjorde sterkt inntrykk på han og bidro til å åpne opp for tanken om at han selv var homofil. “Det viser noe om den evnen bøker har til å virke inn på mennesker. Det er mange ungdommer som trenger Leons hemmelighet – og andre bøker,” sa Jumaah.

Vi ser frem til et videre godt samarbeid om å løfte og styrke lesingen i Norge!

Stikkord: