Velkommen til Bokhandlerforeningens generalforsamling 14. juni 2024

Bokhandlerforeningens generalforsamling 2024 finner sted fredag 14. juni kl. 10.30 på Litteraturhuset i Oslo. Her finner du dagsorden og årsmøtepapirer.
									
LUKK
Bilde fra generalforsamlingen i 2023, hvor styreleder Hans Antonsen ønsket velkommen.

Velkommen

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29
PåmeldingMeld deg på her, så vet vi at vi får plass til alle, og kan få sendt teamslenke til dem som ønsker >>

Medlemmer som ønsker kan delta på Teams. Meld deg på via lenken over, og kryss av for Teamsdeltakelse, så sender vi deg lenke.

Program

Kl. 10.00 Registrering og kaffe
Kl. 10.30 – 11.15 Generalforsamling
Kl. 11.15 – 11.30 Status arbeid og litt om foreningens strategi for de neste årene

Generalforsamlingen skal behandle følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Regnskap for foregående år
3. Årsberetning for foregående år
4. Årskontingent for kommende kalenderår

5. Valg:
– Valg av styreleder og nestleder for 1 år. Gjenvalg kan skje.
– Valg av styremedlemmer. Gjenvalg kan skje. Faller styreledervalget på ett av de styremedlemmer som ikke står på valg, velges dessuten i dettes sted et styremedlem for 1 år.
– Valg av nestleder blant de valgte styremedlemmene.
– Valg av statsautorisert revisor.
– Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen, etter innstilling fra styret.

6. Styrehonorar for kommende kalenderår
7. Øvrige saker til behandling

Last ned årsmøtepapirene under: