Nyheter 

Trenger du leseinspirasjon? Bli med på Hele Norge leser - en landsdekkende lesekonkurranse i Bokåret 2019. Vinn tittelen Norges bokleser 2019! Bokåret 2019 skal fremme begeistring for bøker,...

Bokhandelens sakprosapris ble delt ut på Litteraturfestivalen i dag Forfatter Marte Michelet ble tildelt Bokhandelens sakprosapris på 50 000 kroner for boken " Hva visste hjemmefronten ?" Prisen er...

Bokhandelen delte ut 320.000 stipendkroner – Stipendene ble delt ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer. Liv Mossige, Frederik Svindland og Tina Åmodt ble tildelt Bokhandelens forfatterstipend...
Bokåret 2019

Norske bokhandler feirer i 2019 Bokåret!

Logoer og annen informasjon finnes her.