Nyheter 

Prisene ble delt ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer 1. juni. Marte Spurkland for sin bok « Klassen » og Roman Linneberg Eliassen for oversettelsen «23 ting de ikke forteller deg om...

Juliane Rui, Mari Tveita Stagrim og Paal Maage Elstad ble tildelt Bokhandelens forfatterstipend under Litteraturfestivalen på Lillehammer torsdag 31. mai. Jeg har et inderlig ønske om at stipender...

Stipendet ble delt ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer onsdag 30. mai. Ingrid Ovedie Volden skriver for våre viktigste lesere. Sterke og godt fortalte historier viser at hun tar leserne sine...
Stipend for medlemmer i Bokhandlerforeningen 2018

Alle medlemmer i Bokhandlerforeningen kan i forbindelse med studiereiser, vår kursvirksomhet eller som student ved Fagskolen for bokbransjen, søke om stipend.

Skriftlig søknad sendes firmapost@bokhandlerforeningen.no. Søknadsfrist er 30. juni 2018