Nyheter 

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i bokbransjen, som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra...

Helga Flatland får årets Bokhandlerpris for romanen «En moderne familie». Etter førti års ekteskap bestemmer Torill og Sverre seg for å skilles. De er sytti år, nylig pensjonert – og føler seg...

Nominerte til Bokhandlerprisen 2017: Lars Saabye Christensen , «Byens spor», Cappelen Damm Tom Egeland, «Lasaruseffekten», Aschehoug Helga Flatland , «En moderne familie», Aschehoug Jørgen Jæger, «...