Nyheter 

Organisasjonene på litteraturfeltet har samlet seg om et felles innspill til en ny lesepolitikk. Norsk kritikerlag, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk...

Bokåret 2019 går mot slutten og vi nærmer oss målet om 30 forfatterbesøk i 30 bokhandler. Til nå har over 100 titler blitt presentert i bokstafetten som er finanisert med midler fra Bokåret og...

Maria Navarro Skaranger ble tildelt Bjørnsonstipendet 2019 på Chateauet i Molde 30.1.20 kl. 18.00. Bjørnsonstipendet skal gå til en forfatter det er grunn til å knytte betydelige forventninger til...