Nyheter 

Bokhandelens sakprosapris ble delt ut på Litteraturfestivalen i dag Forfatter Marte Michelet ble tildelt Bokhandelens sakprosapris på 50 000 kroner for boken " Hva visste hjemmefronten ?" Prisen er...

Bokhandelen delte ut 320.000 stipendkroner – Stipendene ble delt ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer. Liv Mossige, Frederik Svindland og Tina Åmodt ble tildelt Bokhandelens forfatterstipend...

Stipendet ble delt ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer i dag. Barn liker bøker de kjenner seg igjen i, og det gjør de i bøkene til Marianne Kaurin. I tillegg til en god dose humor balansert...
Stipend for medlemmer i Bokhandlerforeningen 2019

Alle medlemmer i Bokhandlerforeningen kan i forbindelse med studiereiser, vår kursvirksomhet eller som student ved Fagskolen for bokbransjen, søke om stipend.

Skriftlig søknad sendes firmapost@bokhandlerforeningen.no. Søknadsfrist er 30. juni 2019