Bokhandlene består takket være evne til omstilling

Antall bokhandler i Norge har vært relativt stabilt de siste fem årene. – Bokhandlerne er presset økonomisk, men er gode på å omstille seg, mener Bokhandlerforeningens direktør.
									
LUKK

De aller fleste bokhandler i Norge er medlemmer i Bokhandlerforeningen. Ved utgangen av 2023 var medlemstallet 473. Det er sju færre enn i 2019.  

Tall fra 2023 viser at:  

  • Norge har én bokhandel per 11 500 innbyggere.  
  • Nesten ni av ti nordmenn (88 prosent) bor i en kommune med minst én bokhandel.   
  • Til sammenligning har Danmark én bokhandel per 19 000 innbyggere, mens Sverige har én per 34 000 innbyggere. (Tall fra 2021). 

Norsk bokhandel står ikke stille. I 2023 la Norli ned fire butikker, og åpnet tre nye. ARK stengte to butikker (hvorav én på Oslo lufthavn), og startet to. Én av de nye ARK-butikkene var i Kirkenes, hvor det ikke var bokhandel fra før. Tre mindre nisjebokhandlere innen religiøs litteratur, kunstbøker og barnebøker stengte dørene for godt i fjor, det samme gjorde Toten bokhandel.  

Uerstattelig møteplass     

Det relativt høye antallet norske bokhandler gleder selvsagt Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.  

– Bokhandelen er en uerstattelig møteplass mellom boka og leseren. Bokhandlerne sikrer at innbyggere i hele Norge har tilgang på et rikt utvalg bøker, påpeker Schiøtz. 

Den nye bokloven har som formål å sikre god tilgjengelighet på bøker. Her spiller det store nettet av fysiske bokhandler en sentral rolle. 

									
LUKK
TILGJENGELIG: Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz minner om at bokhandlerne er viktig for å nå de litteraturpolitiske målene om tilgang på bøker.

Presset økonomi  

Selv om den norske bokhandlerdøden er overdrevet, legger ikke direktøren skjul på at mange bokhandlere har en svært presset økonomi.  

  • I 2023 økte bokhandelens kostnader til blant annet husleie, strøm og personal.  
  • Inntektene fra salg av bøker øker ikke i samme takt som kostnadene.   

Vellykket omstilling

– At vi fremdeles har så mange bokhandler i Norge vitner om at bokhandelen har vært gode på å omstille seg, mener Schiøtz.  

Hun trekker særlig frem tettere samspill mellom nett- og fysisk butikk (for eksempel «Klikk & hent») og bedre varelagerstyring. Bokhandlerne har investert stort i annonser og søkeoptimalisering på nett. I tillegg er norske bokhandlere gode på å bruke data og analyseverktøy.   

Langstrakt land, mange bokhandler 

Det fins bokhandlere over hele Norge, fra Mandal i sør til Kjøllefjord i nord.  

  • Én av fem norske bokhandler (21 prosent) ligger i distriktskommuner.  
  • Lebesby kommune i Finnmark er den kommunen med færrest innbyggere (1226) som har egen bokhandel (Nordkyn Bok og Papir). 
  • Norli er størst i distriktene, med 35 bokhandler.  
  • I de aller minste kommunene (med færre enn 5000 innbyggere) er det flest Fri Bokhandlere.   

– Vi trenger både selvstendige bokhandlere og veldrevne kjeder med sunn økonomi for å sikre tilgang på bokhandler over hele landet, fremholder Bokhandlerforeningens direktør. 

Idealister og kjeder   

Hun minner om at flere små bokhandler drives av idealister, men at også de store kjedene sikrer tilstedeværelse på små steder der det ellers ikke ville være lønnsomt å selge et bredt utvalg bøker.  

– Samspillet mellom bokhandlene er viktig. ARK har bokhandel på Storo storsenter i Oslo – og i Surnadal på Nordmøre. Norli har stor butikk i Universitetsgata, og mindre i Vadsø og Evje, påpeker Schiøtz. 

Bokhandlerforeningens direktør er ikke i tvil om at kjedene er viktige for å nå det litteraturpolitiske målet om tilgjengelighet over hele landet. 

– Vi er helt avhengige av bokhandlerkjeder som har økonomiske muskler til å gjøre store investeringer i butikkopplevelse, infrastruktur og digitale tjenester.