Bokundersøkelsen 2010

93 % leste en eller flere bøker i 2009 viser Bokundersøkelsen som ble gjennomført av Synovate for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i februar 2010. Dette viser Bokundersøkelsen som ble gjennomført i 2010 for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.
									
LUKK
I fjor ble det solgt over 50 000 forskjellige titler via bokhandelen.

Menn passerer før første gang 90 %. Hele 40 % leser mer enn 10 bøker i året. Av de 13 % som leser mest (over 30 bøker i året) er det størst økning hos dem med lavest inntekt, som kan ha sammenheng med holdningsendring til pris. Bokkjøp på Internett er stigende. 27 % sier at de kan tenke seg å lese e-bøker i løpet av de neste tre årene.

De litteraturpolitiske virkemidlene virker. Det er svært god tilgjengelighet til bøker, god bredde i utgivelsene og fornøyde bokkjøpere, sier Randi S. Øgrey, i Bokhandlerforeningen Det er særlig positivt at andelen som leser mer enn 10 bøker i året har stabilisert seg på over 40 %.

Boken står seg svært godt i kampen om folks tid, sier Ingunn Lindborg som presenterte undersøkelsen på vegne av Forleggerforeningen.

Boklesning holder seg på et meget høyt nivå

  • 97 % kvinner og 90 % menn har lest en eller flere bøker i løpet av 2009, noe som gjør at Norge er i verdenstoppen i lesing. I 2000 svarte 64 % at de leste bøker minst en dag i uken, nå svarer 74 % at de gjør det. Boken står seg svært godt i kampen om folks tid. Vi leser i snitt 18 bøker hver. De som oppgir en lavere husstandsinntekt, har en markant økning blant dem som leser mest. Dette kan ha sammenheng med at færre synes bøker er dyre og at bøker er svært tilgjengelige gjennom mange kanaler. 79 % av de som har barn under 10 år, leser for barna sine ofte. De med høy utdanning og inntekt leser oftest.

Økning i antall bokkjøpere siste tiår

  • I 2000 svarte 68 % at de hadde kjøpt en eller flere bøker, nå svarer 79 % at de gjør det. Vi kjøper i snitt 11 bøker i året. Hovedkanal er som tidligere fysisk bokhandel, 85 % har kjøpt en eller flere bøker i bokhandelen siste året, og stadig flere benytter seg også av nettbokhandel. 19 % har kjøpt bøker i norsk og 9 % i internasjonal nettbokhandel. Økningen er størst i norsk netthandel. Det er særlig menn som oppgir at de har kjøpt bøker gjennom denne kanalen. Det er også økning av bokkjøp i utlandet. Bokklubbkjøp er som i forrige undersøkelse på 30 %.
  • 61 % sier de besøkte en bokhandel siste måned. Kundene er svært fornøyd med utvalg, betjeningens kompetanse og serviceinnstilling, miljø og prisnivå.

E-bøker
For første gang er spørsmål om e-bøker stilt.

  • 27 % svarer at det kan være aktuelt å lese bøker på denne måten, flest yngre menn i Oslo. Det mest overraskende er at 29 % av de som ikke har lest bøker det siste året, svarer positivt på dette spørsmålet.

Undersøkelsen viser at nordmenn er blant verdens mest lesende folk. Vårt mål er å opprettholde dette høye nivået og vår visjon er å tilby leseren bredden av norsk litteratur, uavhengig av format, sier Øgrey.

Bokundersøkelsen 2010 er gjennomført av Synovate (tidligere MMI) for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i uke 6 og 7, med et representativt utvalg av befolkningen over 15 år. Skolebøker er ikke med i undersøkelsen.