Antall bokhandler per innbygger og kommune

God tilgang til bokhandler er et litteraturpolitisk mål. Per 31.12.2021 har vi 480 bokhandler og 89 prosent av befolkningen bor i en kommune med minst en bokhandel. Vi har en bokhandel per 11 000 innbyggere.
									
LUKK
Bislett bokhandel - 21
Susanna Kristensen i Bislett bok viser frem noen av titlene hun anbefaler.

God tilgang til bokhandler

Idealister og bokentusiaster sørger for at små lokalsamfunn har sitt eget lille litteraturhus i form av en bokhandel. God kjededrift sikrer tilstedeværelse av bokhandler på steder der det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker i stor bredde.

  • I Norge har vi en bokhandel per 11 000 innbyggere. Til sammenligning har Sverige cirka en bokhandel per 34 000 innbyggere og Danmark cirka en bokhandel per 19 000 innbyggere.
  • Halvparten av landets kommuner har en bokhandel. I disse kommunene bor 89 prosent av befolkningen.
  • Halvparten av landets kommuner har ikke en bokhandel. I 66 prosent av disse kommunene bor det færre enn 3000 innbyggere.
  • 83 prosent av bokhandlerne ligger i kommuner med flere enn 10 000 innbyggere.
  • 50 bokhandler ligger i kommuner med færre enn 6000 innbyggere. Lebesby, Kviteseid og Alvdal er de kommunene med færrest innbyggere som har bokhandel.

Antall bokhandler per kommune (31.12.21)

 

Kilder: Bokhandlerforeningens medlemsregister per 31.12.2021, SSBs befolkningsstatistikk (hentet ut 3.1.22). Danmarks statistik, Boghandlere i Danmark, Svenska Bokhandlareföreningen, SCB.