Antall bokhandler har holdt seg stabilt siste tre år

Ved inngangen til det nye året har vi 480 bokhandler i Norge. Tallet har holdt seg stabilt de siste tre årene. I 2021 åpnet 12 nye bokhandler og 11 bokhandler ble lagt ned.
									
LUKK

En bokhandel per 11 000 innbyggere

God tilgang til bokhandler er et litteraturpolitisk mål. Sammenlignet med våre naboland har vi en bokhandel per 11 000 innbyggere, mens Sverige har en bokhandel per 34 000 innbyggere og Danmark en per 19 000 innbyggere.

89 prosent av befolkningen bor i en kommune med minst en bokhandel

Halvparten av landets kommuner har minst en bokhandel og 89 prosent av befolkningen bor i disse kommunene. I kommuner uten bokhandler, har 66 prosent av kommunene mindre enn 3000 innbyggere.

I de minste kommunene finner vi både Norli og Fri bokhandel og ARK

Både idealister og god kjededrift sikrer tilstedeværelse av bokhandler på små steder der det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker i større bredde. I de minste kommunene, med færre enn 10 000 innbyggere, finner vi 79 bokhandler. Av disse er 35 bokhandler en del av Norli, 31 er en del Fri Bokhandel, 9 Ark, 3 kjedefrie og en bokhandel er en del av Akademika. Les egen sak om ARK Surnadal her>>

Også i de aller minste kommunene, med færre enn 5000 innbyggere, finner vi til sammen 30 bokhandler. Disse bokhandlerne fordeler seg på 18 Fri Bokhandlere, av 8 Norli, 2 kjedefrie og en ARK og en Akademika. De tre minste kommunene med bokhandel var per 31.12.21 Nordkyn bokhandel, Kviteseid bokhandel og Alvdal bokhandel.

 

new tab

Både idealister og god kjededrift sikrer tilstedeværelse av bokhandler på små steder der det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker i større bredde.