Jeg tror ikke forlagene er klar over den viktige jobben vi gjør

Hvis departementet lander på at bokloven ikke skal omfatte fag- og lærebøker for høyere utdanning, forventer Akademika å måtte legge ned flere campusbokhandler. – Jeg tror ikke forlagene og utdanningsinstitusjonene er klar over den viktige jobben vi gjør for studentene. Det er et enormt arbeid, sier Eli Gerhardsen, kjedeleder i Akademika.
									
Akademika: Jeg tror ikke forlagene er klar over den viktige jobben vi gjør
LUKK
Akademika: Jeg tror ikke forlagene er klar over den viktige jobben vi gjør
Eli er kjedeleder i Akademika, og forteller at butikkene bruker mye tid og ressurser på å finne frem til og bestille riktig pensum, og til å veilede studenter som trenger hjelp til å orientere seg pensum- og faglitteratur.

Torsdag 18.08.22 ble høringsnotat for den nye bokloven publisert på kulturdepartementets hjemmesider. I notatet ber de om tilbakemelding på om fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning skal være omfattet av lovens virkeområde. Bokhandlerforeningens klare tilbakemelding er at det bør den. Noe annet vil ha store konsekvenser både for norsk faglitteratur, de akademiske bokhandlene og aller viktigst: Studentene ved norske campuser.  

Jeg tror ikke forlagene og utdanningsinstitusjonene er klar over den viktige jobben vi gjør for studentene. Det er et enormt arbeid. Det hadde blitt mye vanskeligere for studentene å skaffe seg rett pensum om vi ikke hadde vært her, sier Eli Gerhardsen, kjedeleder i Akademika og fungerende butikkleder ved Akademika Blindern. 

									
Akademika: Studenter som ser etter pensum
LUKK
Akademika: Studenter som ser etter pensum
På Akademika ved OsloMet er det en lang kø av studenter ved semesterstart.

Arbeidet med å hente inn pensum begynner allerede i mai

Etter en lang sommer uten tanke på studier, strømmer studentene nå til Akademika for å få tak i bøkene de trenger i høstsemesteret. Men for campusbokhandelen begynte arbeidet med semesterstart allerede i våres.

– Allerede i mai begynner dialogen med foreleserne for å finne ut hva som skal være på pensum i ulike fag. Så må vi sørge for at forlagene har de riktige bøkene på lager. Spesielt hos de utenlandske forlagene er det vanlig at de ikke har store lagre, men heller trykker opp bøker på bestilling. Da må vi være tidlig ute for å få alt på plass i tide, forteller kjedeleder Eli Gerhardsen.

Akademika har svært lang erfaring med å skaffe vanskelig tilgjengelig utenlandsk litteratur. Vi har et veldig godt samarbeid med de internasjonale forlagene og distributørene om dette, bekrefter prosjektleder i Akademika, Vemund Bermingrud.  

Han forteller at Akademika gir en garanti til alle lærestedene de samarbeider med om å skaffe alt som er tilgjengelig av obligatorisk pensumlitteratur. Butikkene legger stor innsats i å bestille og finne frem til pensum i alle fag, også bøker som kan være vanskelige å få tak i og ellers ville ført til lang bestillingstid for studentene.  I tillegg bidrar de med informasjon til lærestedene, slik at pensumlistene blir korrekte og lærestedene kan forsikre seg om at det er mulig å skaffe nok eksemplarer av bøkene på listen.

									
Student på Akademika Blindern.
LUKK
Student på Akademika Blindern.
Alva Georgine Breivik er førsteårsstudent på Litteraturvitenskap på Blindern, og er på Akademika for å skaffe seg bøkene hun trenger før forelesningene begynner. Hun sier hun er glad det finnes en bokhandel på campus, slik at hun får hjelp til å orientere seg i hva hun trenger. – Det er veldig greit å kunne komme sånn og finne alt på en hylle.

Den eneste bokhandelkjeden som spesialiserer seg på fag- og pensumlitteratur

Akademika er den eneste bokhandelkjeden i Norge som spesialiserer seg på fag- og pensumlitteratur for studenter. Bokhandlene er plassert rundt omkring i hele landet, og er tilgjengelig på en rekke større og mindre campuser ved norske høgskoler og universiteter. Ved studiestart har de dessuten en stor mengde pop-up-butikker på campuser som ikke har egne bokhandler, som for eksempel på Stord, i Haugesund og på mindre høgskoler rundt omkring i byene.

I bokhandelen får studentene hjelp til å orientere seg i et nytt landskap av fag- og undervisningslitteratur, de får bistand til å hente frem pensumlister, kjøpe pensumpakker, finne frem til supplerende litteratur og nyttige tilleggsbøker. 

Det er stor forskjell på studentene som kommer inn i butikken. Noen vet akkurat hva de er på jakt etter, mens andre er helt blanke i blikket. En gang var det en som spurte meg om jeg kunne finne ut hva han studerte, ler Eli, og legger til: Det kunne jeg jo ikke. Men jeg kunne forklare hvor han kunne se det selv, og finne frem til hvilke bøker han trengte. 

Faglig veiledningen gir studentene trygghet

Akademika legger mye tid og ressurser på å gi studentene god veiledning. De er jevnlig i dialog med forelesere omkring hvordan de skal veilede i ulike fag, og har egne fagansvarlige som er spesialisert innenfor de ulike feltene. Flere har høyere utdanning innenfor retningene de jobber med.

Vi får tilbakemelding fra studentene om at veiledningen fra våre fagansvarlige, som for eksempel kan hjelpe dem frem til riktige utgaver, gir en trygghet som er viktig for dem, sier Vemund.

James Gray, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning på OsloMet, sier han setter stor pris på samarbeidet universitetet har med Akademika.

Akademika jobber gjennom sommeren for å lage bokpakker som er klare når semesteret starter. Det gjør det enklere for studentene. Jeg opplever også at de ansatte i bokhandelen kan be om faglige vurderinger før de kjøper inn bøker. Det er fint at de ser verdien av å ha et faglig samarbeid. Jeg tror det er en stor fordel for studentene å ha en bokhandel som har en slik dialog med oss, hvor de kan komme og rådføre seg om fag- og pensumlitteratur, sier James.

									
Akademika - bøker sortert på fagområde
LUKK
Akademika - bøker sortert på fagområde
På Akademika Blindern er litteraturen sortert i ulike fagområder, og studentene kan få hjelp til å finne ut akkurat hvilke bøker de trenger til sine fag. Butikken tilbyr også pensumpakker i en rekke fag, som inneholder det studentene trenger til ulike kurs.

Fjerning av fastpris vil føre til færre campusbokhandler 

I høringsnotatet til den nye bokloven anerkjenner departementet at en fjerning av fastpris på fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning, antagelig vil føre til at omsetningen vil forflytte seg fra fysiske bokhandler på lærestedene og over til netthandel. I høringsnotatet står det videre at “[d]ette vil særlig ramme de akademiske bokhandlene, og kan svekke deres økonomiske rammebetingelser i en allerede presset situasjon.”  

En fjerning av fastprisen vil gjøre det vanskeligere for Akademika å konkurrere med andre aktører som vil ha evne til å gå lengre ned i pris. Dette vil igjen svekke bokhandelen økonomisk, og føre til at filialer kan måtte legges ned. Det tror de ansatte at studentene vil merke godt.  

Den jobben vi gjør, med å kartlegge pensumlistene og sørge for at forlagene har nok bøker inne – noen må gjøre den jobben! Tenk deg at x antall studenter må bestille bøker, som igjen skal plukkes og pakkes og sendes til studentene – det er enorme mengder med bøker og pakker! Jeg tror ikke forlagene og utdanningsinstitusjonene er klar over den viktige jobben vi gjør, sier Eli. 

Akademika lagerfører pensum, både norsk og utenlandsk. Ved de lærestedene som eventuelt mister sin campusbokhandel, vil studentene kunne oppleve å måtte vente lenger på bøker, eller få beskjed om at bestilte bøker ikke kan skaffes, legger Vemund  til. 

Pensumlitteratur selger ikke seg selv 

Forleggerforeningen har argumentert for å fjerne fastpris på lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet. I en sak Bok365 i sommer, uttalte de i denne forbindelse at «fastprisens begrunnelse virker ikke godt i dette markedet; det er pensumlistene som bestemmer salget og markedets størrelse, og ikke bokhandelens salgsfremmende innsats». 

Dette utsagnet stiller Vemund Bermingrud seg undrende til.  

Vi vet at det er flere studenter som kjøper pensum i Norge sammenlignet med mange andre land. En viktig årsak til dette er at vi har et svært godt utbygd bokhandlernett på campus ved norske universiteter og høgskoler. Det handler rett og slett om enkelhet og tilgjengelighet: Det er lettere for studentene å ta med seg pensum når de allerede er på campus, fremfor å ta seg tiden til å bestille det på nett. Da kan de begynne å lese med en gang, i stedet for at de må vente til de får bøkene tilsendt, sier Vemund.

Han peker også på at bokhandelen har flere salgsfremmende tiltak, som aktiviteter på campus, nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene og at de arbeider aktivt i sosiale medier med informasjon om pensum.  

									
LUKK
På Blindern ligger Akademika plassert midt på Fredrikkeplassen - og rett ved biblioteket, lesesaler og spisesteder. At studentene har mulighet til å handle pensumlitteratur når de allerede befinner seg på campus, mener Vemund Bermingrud er viktig for salget.

Formålet med fastpris gjelder også for fagbøker og lærebøker for høyere utdanning 

At formålet med fastpris ikke også skal gjelder for fagbøker, er også Bokhandlerforeningen sterkt uenige i.  

Det er ingenting som tyder på at en fjerning av fastprisen vil bidra til å styrke norsk fagbokmarked. Fastpris på lærebøker sikrer forutsigbare rammer for utgivelse av bøker på norsk, og bidrar til at gode fagbøker på norsk blir tilgjengelig for studentene gjennom bokhandelen på campus og på nett. Om campusbokhandler må legge ned, er ikke dette bare et tap for Akademika, men også for studenter som ikke lenger vil ha tilgang på bokhandler som spesialiserer seg på det de trenger, nemlig fag- og pensumlitteratur, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.