Bokhandel og bokbransjen anerkjent i EU-parlamentet

14. september godkjente Europaparlamentet for første gang en tiltaksrapport som vedrører bokbransjen. Rapporten fremhever bransjens verdi i samfunnet og anerkjenner blant annet bokhandel som en hjørnestein i lokalsamfunnet.
									
LUKK
14. september godkjente Europaparlamentet for første gang en tiltaksrapport som vedrører bokbransjen.

For første gang anerkjennes bokbransjens betydning av Europaparlamentet, som med det sender et tydelig signal om sin fulle støtte til bransjen. Rapporten, med navnet «The future of the European book sector», er ment å forankre behovet for å synliggjøre og tilrettelegge for bøkenes viktige rolle i samfunnet.

Rapporten skal si noe om både nåværende og fremtidige utfordringer som den europeiske bokbransjen står ovenfor. I tillegg kommer rapporten med en rekke anbefalinger om tiltak som kan øke bransjens konkurranseevne og sørge for videre utvikling.

Det er viktig  å merke seg at rapporten ikke vil være lovgivende, men den vil i kraft av Europaparlamentets godkjennelse reflektere EUs felles holdning til bransjen. Den Europeiske Bokhandlerforeningen har vært en av flere viktig bidragsyter i utarbeidelsen av rapporten.

Hovedpunktene: Rapporten…

 • Fremhever bøkers essensielle rolle i folks liv.
 • Påpeker at bokhandel og bibliotek fungerer som inngangsporter for å fremme lesing, kunnskap, mangfold og kultur, og spiller en avgjørende rolle i å fremme sosial og digital inkludering.
 • Vektlegger den gjensidige avhengigheten og samarbeidet mellom bransjens ulike aktører.
 • Understreker at uavhengige bokhandlere fungerer som hjørnesteiner i lokalsamfunnet, som tilbyr en annerledes kundeopplevelse og ofte gir støtte til nye og lokale forfattere.
 • Understreker bokbransjens viktige rolle når det gjelder å fremme ytringsfriheten.
 • Fremhever rollen til bokhandlere og bibliotek som trygge og innbydende rom hvor et bredt mangold av synspunkter respekteres og hvor lesing og kulturaktiviteter bringes til live.
 • Bemerker at mange bøker som gis ut i EU beklagelig ikke er tilgjengelig for andre europeiske lesere på grunn av den språklige oppdelingen, og mangel på oversettelser.
 • Påpeker at det ikke finnes nok bøker som er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Trekker frem behovet for rettferdig konkurranse i bokmarkedet for å garantere forbrukerens valgmuligheter.

Noen anbefalte tiltak:

 • Klassifisere bøker som en essensiell vare og iverksette ytterligere initiativ for å støtte lesefremmende tiltak – særlig rettet mot unge lesere.
 • Fremme lokale bokhandlere og sikre investeringskapasiteten til forleggere.
 • Prioritere økningen av budsjettet til innkjøpsordningen for bibliotek, slik at bibliotekene utvidet utvalget av bøker som tilbys.
 • Jobbe for å øke oversettelsen av europeiske bøker, særlig sakprosa som det oversettes svært lite av.
 • Fremme initiativ som gjør bøker tilgjengelig i formater som er tilpasset lesere med nedsatt funksjonsevne.
 • Økt støtte til å fremme visse litterære sjangere, spesielt barnebøker. Noen eksempler er ved å innføre såkalte «kulturkuponger» for å tilrettelegge for bokkjøp og såkalte «First Book programs».
 • Oppfordre nasjonale initiativer om datadeling og standardisering, samt støtte innsamling av data om den europeiske bokbransjen som helhet for å blant annet optimalisere produksjon, distribusjon og bærekraftsarbeid.

Du kan lese den fullstendige rapporten her.