Nå har forslaget til den nye bokloven endelig kommet! Dette mener Bokhandlerforeningen om lovforslaget

Bokloven vil danne fundamentet bokhandlere skal drifte på i mange år fremover. Vi er glade for å få en forutsigbar fastpris og en fjerning av 12,5%-rabatten, samt mulighet til å tilby rabatter ved samtidig salg av ulike formater av samme tittel. Samtidig advarer vi mot innføring av avanseregulering og fjerning av fastpris på fagbøker.
									
LUKK
Bilde fra Bokhandlerforeningens og Forleggerforeningens møte med kulturministeren og statssekretær i november 2021.

Sikrer forutsigbar fastpris på nye bøker

Vi er glade for at regjeringen nå har publisert forslaget til den nye bokloven. Vi opplever at det har vært en god prosess så langt, og setter pris på at regjeringen nå også ber om innspill i en høringsrunde.

– Litteratur og lesing er en uvurderlig kilde til historie, kunnskap og nye perspektiver, og bidrar til å opprettholde og styrke ytringsfriheten og demokratiet. Bokhandelen er den absolutt viktigste kilden til bøker for leseren. Derfor er det godt at vi nå kan få en lov som gir en forutsigbar fastpris på nye bøker. Dette sikrer at vi også i fremtiden kan tilby lesere over hele landet gode bøker fra et bredt utvalg forfattere og forlag, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

Mange av våre innspill er hørt og store deler av lovforslaget er i tråd med hva vi har spilt inn til departementet. Vi skal nå gå gjennom forslaget sammen med styret og våre medlemmer, og vil gi et grundig innspill til departementet innen høringsfristen 18. november.  Her er våre foreløpige kommentarer til lovforslaget. 

Bokloven må også omfatte fagbøker

Det absolutt viktigste er selvsagt at loven sikrer en forutsigbar fastpris på nye bøker. Departementet ber om tilbakemelding på om fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning også skal omfattes av loven, og dermed bindes av fastprisen. Vår klare tilbakemelding er at det burde den gjøre. Vi mener at formålet med fastpris på skjønnlitteratur og sakprosa også gjelder for disse bøkene.

Det er ingenting som tyder på at en fjerning av fastprisen vil bidra til å styrke norsk fagbokmarked eller at fastpris er til hinder for innovasjon – snarere tvert imot. Fjerning av fastprisen vil kunne føre til enda dårligere inntjening for fagbokforfattere, og at vi får færre og mindre oppdaterte fag- og lærebøker på norsk. Videre vil det gjøre det vanskeligere for norske fagbokhandler, som Akademika, å konkurrere med andre aktører som vil kunne gå lengre ned i pris. En nedleggelse av campusbokhandlene er ikke bare et tap for bokhandelen, men også for studentene som ikke lenger får tilgang til bokhandler som spesialiserer seg på det de trenger, nemlig fag- og pensumlitteratur.

Samtidig det positivt at det blir mulig å gi rabatter ved samtidig salg av ulike formater av samme tittel. Dette vil blant annet være en fordel for studenter som ønsker seg pensum i flere formater. Ikke minst gir det rom til nye og innovative tjenester.

Vil vurdere forslaget om fastprisperiodens lengde

Når det gjelder fastprisperiodes lengde vil vi sammen med styret og medlemmene brukte tid på å se hvilke ulike konsekvenser dette kan få. I utgangspunktet har vi spilt inn at vi er fornøyde med dagens ordning, men at det viktigste er at forlagene faser inn hvert format på en måte som gjør at hvert format tar ut sitt økonomiske potensial. Det er avgjørende for inntektene til hele bransjen at nye bøker ikke umiddelbart kan tilbys i strømmetjenester. Allerede i dag kan de fleste nye bøker også kjøpes og lastes ned gjennom bokhandelen.

Positive til fjerning av 12,5%-rabatten

Bokhandlerforeningen er positive til forslaget om å fjerne 12,5 rabatten. Dette vil sikre like konkurransevilkår for små aktører, som uavhengige bokhandler, nyetablerere bokhandler og distriktsbokhandler som i mindre grad har råd til å tilby rabatten til sluttkunde. I dag må disse holde et høyere prisnivå enn netthandel og store aktører.

En fjerning av rabatten bidrar til at lesere på små steder også kan få tilgang til bokhandler der de bor. Dette betyr ikke nødvendigvis at bøker vil bli dyrere. Her er det viktig å minne om at leserne alltid vil finne gode tilbud på bøker i bokhandelen. I dag er det kun cirka 30 prosent av bøkene som har fastpris. Fastpris på nye bøker, betyr heller ikke automatisk fast høy pris på bøker. Forlagene vil alltid forsøke å sette den prisen de tror passer i markedet for sin bok. Fjerning av 12,5% rabatten kan like gjerne vise seg å ha en prisdempende effekt.

Vi advarer sterkt mot å innføre avanseregulering

Vi er lettet over å se at regjeringen ikke har fastslått at det skal innføres avanseregulering, men at de ber om innspill på dette. Bokhandlerforeningen er som kjent sterkt imot at bokloven skal innføre reguleringer som favoriserer forlagene og svekker økonomien til bokhandelen. Det vil være et paradoks når det er bokhandler som har forsvunnet de siste årene og ikke forlag.

Bokhandelen er den viktigste møteplassen mellom bøker og leseren, og uvurderlig for sikre tilgang til litteratur der folk er. I 2021 kjøpte 71% av befolkningen bøker i bokhandelen. 32% lånte bøker på biblioteket, og 27% benyttet seg av strømmetjenester for bøker. Hvis bokhandler forsvinner, forsvinner også en vesentlig del av boksalget og inntektene til forfattere. Og aller viktigst: Tilgangen til bøker der folk er.

Vi ønsker en enkel boklov som sikrer forutsigbarhet, men som ikke detaljregulerer og begrenser vår mulighet å gi leserne et stadig bedre tilbud!

For ytterligere kommentarer, kontakt direktør Anne Schiøtz på +47 911 85 604 eller direktor@bokhandlerforeningen.no.

Her finner du lovforslag og høringsnotat

Lovforslaget –  Forslaget til lov om omsetning av bøker (bokloven)
Høringsnotat – Forslag til lov om omsetning av bøker (bokloven)