Leserundersøkelsen 2020

Boka holder sin posisjon
									
LUKK

Over åtte av ti nordmenn leser bøker, og vi både leser og kjøper flere bøker enn for to år siden.

Årets leserundersøkelse viser at lesingen holder seg stabilt på et svært høyt nivå: 83 prosent av befolkningen leser minst en bok . Andelen av befolkningen som leser har holdt seg på et høyt nivå de siste 15 årene. I snitt leste gjennomsnittsleseren 13,2 bøker i 2019.

 

Lydbok og e-bok i vekst, strømming øker

Vi blir mer digitale og leserne benytter seg av flere formater. Andelen både e-boklesere og lydboklyttere øker, og vi leser flere e-bøker og lytter til flere lydbøker enn tidligere. Vi ser en dreiing mot det digitale også når det kommer til handelskanaler: Bokkjøperne handler stadig mer i nettbokhandel.

Andelen av befolkningen som har brukt en strømmetjeneste til lydboklytting i 2019 har økt med 9 prosentpoeng, til 16 prosent i 2019.

 

Bokkjøp går ned

Leserundersøkelsen viser at vi kjøper noen færre bøker: 68 prosent av befolkningen kjøpte en bok (både papirbøker, e-bøker og lydbøker) i 2019. Det er ned 2 prosentpoeng fra 2017. I snitt kjøpte bokkjøperen 9,4 bøker i 2019. Bokkjøperen oppgir at 90 prosent av bøkene de kjøper er norske.
Andelen av bokkjøperne som kjøpte e-bøker i 2019 har økt med 5 prosentpoeng fra 2017, til 25 prosent i 2019. E-bokkjøperen kjøpte i gjennomsnitt 8,1 e-bøker på et fremmedspråk og 7,5 e-bøker på norsk. Flest e-bøker ble kjøpt på et norsk nettsted.

 

— Boklesingen i befolkningen har økt sammenlignet med forrige måling, men det er urovekkende at nedgangen i lesing fortsetter i aldersgruppene 15-39 år, sier Trine Stensen, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen. Sammen med de andre organisasjonene på litteraturfeltet har vi lansert flere forslag til en aktiv politikk for å øke lesingen i befolkningen.  Denne undersøkelsen viser at dette arbeid må gang nå.

 

Bokhandel er fremdeles den foretrukne handelskanalen for bokkjøp.

70 prosent av befolkningen kjøpte en eller flere bøker i fysisk bokhandel i 2019. Det er en negang på 8 prosentpoeng fra 2017.  Bokkjøperen kjøpte i gjennomsnitt 9,4 bøker i 2019. Bokkjøperen oppgir at 90 prosent av bøkene de kjøper er norske. Også netthandel er i vekst, med en økning på 3 prosentpoeng fra 2017.

 

Leserundersøkelsen inneholder også informasjon om lån av bøker på biblioteket, samt ytterligere resultater rundt kjøp og salgskanaler. Les hele undersøkelsen her.

Leserundersøkelsen gjennomføres av Ipsos MMI på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Undersøkelsen kartlegger blant annet nordmenns lesevaner og bokkjøp.