Nå starter Norges største lesekonkurranse for grunnskolen!

Mandag 12. september gikk startskuddet for Norli Junior Lesekonkurranse. Lærere rapporterer om betydelig økt i lesing og varig forbedring på språktester hos elever som har deltatt i konkurransen tidligere. - Dette synliggjør noe av det viktige arbeidet bokhandelen gjør for å rekruttere nye lesere, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.
									
LUKK
Karius og Baktus: Inger og Mari går i 6. klasse på Kampen skole, og gleder seg til å være med på Norli Junior. – Når konkurransen er over kan man være stolt over hvor mye man har lest, sier Mari.

Mandag 12. September i festsalen på Kampen skole: På høyttalerne spilles filmmusikken fra Harry Potter. Forventningsfulle barn fyller salen og nynner med. Nå skal hele skolen være med på Norli Junior lesekonkurranse.

– For oss er det å skape glede rundt lesing det aller viktigste. De gode leseropplevelsene skal kunne deles med andre, forteller Marit Winnæss-Huseby, som er pedagogisk utviklingsressurs ved skolen.

Synliggjør det viktige arbeidet bokhandelen gjør for å øke leselyst

Norli Junior Lesekonkurranse ble startet opp i 2016, og arrangeres nå for 7. år på rad. Klassene som er med, konkurrerer med seg selv og andre klasser om å lese flest mulig sider per elev. 

Tiltaket har allerede hatt stor suksess: Over de syv årene konkurransen har pågått, har deltagerne lest over 4,5 millioner bøker. I en undersøkelse estimerte lærerne at elevene leste omtrent 2,5 ganger mer når de deltok i lesekonkurranse. Flere lærere rapporterer også om tydelig og varig forbedring på mål som ordkjedetest, setningsleseprøve og staveprøve i klasser som har deltatt i lesekonkurransen, forteller Caroline Heitmann, markedssjef i Norli

– Dette synliggjør noe av alt det viktige arbeidet bokhandelen gjør for å rekruttere nye lesere og øke leselyst og lesekompetanse. Dette er kunnskap og erfaring som regjeringen må ta med seg i arbeidet med ny leselyststrategi, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

									
LUKK
Ragnarok- og Nordlys-serien er favorittbøkene til andreklassingen Odin, som deltar på Norli Junior for første gang i år. – Jeg elsker Ragnarok-serien fordi de er spennende. Også kan man lære om runer i bøkene.

Vil øke leseglede og lesekompetanse hos barn

Allerede midtveis i uka har 30 000 elever fra 2 800 klasser meldt seg på Norli Junior Lesekonkurranse, og innen ukeslutt forventer bokhandelen at 50 000 elever vil være i gang med lesingen. Formålet med konkurransen er at barn skal oppdage bøker og gleden ved å lese. Med dette ønsker bokhandelen også å heve lesekompetansen hos barn.  

– Høy lesekompetanse gir det beste grunnlaget for å mestre skole og å lykkes i de aller fleste fag, sier Caroline.

Hun mener at det er all grunn til å tro at tiltaket har en varig innflytelse på lesingen.

– Mange barn opplever stor mestring og stolthet etter å ha lest mye under konkurransen. Dette legger et godt grunnlag for å lese senere i livet. Om man har vært en god leser en gang før, tenker man på seg selv som en leser. Da er terskelen lavere for å ta opp bøker igjen når man er voksen. Slik er det med alle ting: Terskelen er lavere for å ta opp noe man kan fra før, enn å begynne med noe helt nytt.

									
LUKK
Fjerdeklassingen Finn elsker En Pingles Dagbok og har lest alle bøkene i serien. – Hvis jeg kjeder meg så leser jeg. Og hvis jeg ikke vet hva jeg skal lese, så leser jeg Donald.

«Å lese bøker er noe av det beste man kan gjøre for å trene konsentrasjonsevnen»

De siste årene har flere rapporter vist en nedgang i lesing hos barn og unge. En utfordring er at skjerm og digitale medier stjeler tid og konsentrasjon bort fra bøkene.   

– Å lese bøker er noe av det beste man kan gjøre for å trene konsentrasjonsevnen. Men mediene i dag er ekstremt kjappe, og og evnen til å konsentrere seg lider under det. Bøker kjemper en tøff kamp om tiden i konkurranse med skjermer, dataspill og sosiale medier. Med lesekonkurransen tar vi denne utfordringen på alvor.

For å kunne konkurrere om oppmerksomheten, er Norli Junior gamingbasert, og klassene kan følge med i sanntid på hvordan de ligger an i forhold til andre klasser på trinnet, fylket og skolen. De kan også sette egne ukemål, og jobbe for å nå målene de selv har satt. Konkurransen er dessuten tilrettelagt for barn med lesevansker, blant annet gjennom at man kan registrere høytlesning og lydbøker. 

– Barn som i utgangspunktet er gode til å lese, blir nok aller mest motivert av konkurransen. Men andelen som leser svært mye mer enn ellers oppgis å være høy også blant barn med lesevansker og barn som spiller svært mye dataspill, forteller Caroline.

									
LUKK
Skolebibliotekaren Kristin leser ved åpningen av Aksjon leselyst ved Kampen skole - et eget program de har laget omkring lesekonkurransen Norli Junior.

En utfordring å ha god nok tilgang til bøker

Caroline legger til slutt til at Norli Junior synliggjør behovet for å ha gode skolebibliotek og godt samarbeid mellom skole og bibliotek.

Når barn leser inntil 10 000 sider på kort tid, er det en utfordring å ha god nok tilgang til bøker. Her spiller bibliotekene og samarbeid mellom skole og bibliotek en svært viktig rolle. Godt utrustede biblioteker med god tilgang til bøker som barn liker, er kritisk for at barna skal få lest. I en nasjonal lesestrategi bør gode budsjetter til bibliotekene være et av de aller viktigste satsningsområdene.

Saken er skrevet av Johanne Torper Solem. Maja Marcussen fra Norli har bidratt med bilder, sitater og beskrivelser fra Kampen skole. 

Les mer her:

Kampen skole er klare for lesehøst! (Norli)

Aksjon leselyst! (Kampen skole)

Opprop for skolebibliotekene (Bokhandlerforeningen)