Økning i boksalget 2022 – både i bredde og volum

Salget av bøker i bokhandelen i 2022 viser så langt en økning sammenlignet med fjoråret. Det er en økning både i både antall solgte bøker og titler. Går vi to år tilbake og sammenligner med 2020, har bokhandelen så langt solgt flere titler, men noe færre bøker.
									
LUKK

Jevn økning i solgte titler

I årets fire første måneder (uke1-17) har bokhandelen til sammen solgt 2 193 258 bøker (bokgruppe 3-55) fordelt på 37 370 titler. Sammenlignet med fjoråret utgjør dette en økning i både volum (på nesten 11%) og bredde (på nesten 5%). Går vi et par år tilbake i tid, ser vi en svak nedgang i salget, men en jevn økning i antall solgte titler.

Tallene samstemmer med en trend vi har sett over flere år. Det totale salget av papirbøker har gått noe ned, samtidig som det stadig selges flere unike titler i bokhandelen.  

I tilfelle noen skulle være i tvil: Når vi snakker om antall bøker, viser vi til den totale mengden bøker som har blitt solgt. Antall titler viser på den andre siden til hvor mange forskjellige bøker som har blitt solgt. Når avisene skriver at Abid Rajas selvbiografi har blitt solgt i 80 000 eksemplarer, viser dette til mengden bøker. Men Min skyld utgjør samtidig bare én av 49 539 titler som ble solgt i fjor.

Bokhandlene er fornøyd med å levere på bredde

John Thomasgaard, administrerende direktør i Norli, gir uttrykk for at han er fornøyd med å se at bredden i bokhandelen øker.

									
LUKK

— Vi har som mål å gjøre tilgjengelig så mye som mulig av det som finnes, og ønsker å selge så bredt som mulig. Så er det jo til syvende og sist opp til kundene hva de vil ha. Vi er glade for å se at det vrir seg fra de store volumene på enkelttitler til større bredde.  

Han trekker også frem kombinasjonen av fysiske bokhandler og e-bokhandel som et sentralt verktøy for å levere bredde til kundene.

— Samspillet mellom et stort butikknett med et bredt utvalg, koblet opp mot moderne e-handelsløsninger har gjort det mulig å levere et et bredere utvalg enn før. 

Oversikt over solgte bøker og titler de siste årene

Tabellen viser akkummulert salg per uke for de fire siste årene. Den tydelige nedgangen i 2021 skyldes hovedsakelig at flere bokhandler måtte holde stengt i deler av 2021 på grunn av pandemien.

Excel  Copy  

Tabellen viser solgte titler per uke for de siste tre årene.

Her finner du mer statistikk på ukentlig salg av bøker i bokhandelen >>