Økning i boksalget første kvartal

I årets tre første måneder har bokhandelen solgt 1,8 millioner bøker fordelt på 35 439 ulike titler. Det er en økning sammenlignet med i fjor.
									
LUKK

Åpne butikker forklarer økningen

I årets tre første måneder (uke 1-13) har bokhandelen til sammen solgt 1 801 372 bøker (bokgruppe 3-55). Det er en økning sammenlignet med i fjor på 7%. En del av økningen kan forklares med at mange bokhandler måtte holde stengt i perioder i 2021, på grunn av pandemien. I tillegg var påsken tidligere i fjor, enn i år.

Antall solgte titler (bredde)

I alt har bokhandelen så langt solgt 35 439 ulike titler, en økning i antall titler på 6% sammenlignet med i fjor.

Grafene viser antall ulike solgte titler uke for uke i 2022, sammenlignet med 2021. De store toppene skyldes Mammutsalget som i år startet i uke 8 og i fjor startet i uke 7.  Uke 4, 5 og 13 skiller seg også ut og skyldes koronastengte butikker. Uke 13 i 2021 var også påskeuken. 

Excel  Copy  

Antall solgte bøker (volum)

Salget av bøker så langt i år,  ligger over 2021, nærmer seg 2020, men ligger under normalåret 2019.