Merkur bok

Merkur bok er et kompetanseprogram for bokhandler i distriktet. Programmet er et tilbud om kompetansebygging og nettverksarbeid for å styrke grunnlaget for lønnsom drift.
									
Merkur
LUKK
Merkur

Merkur bok er et tilbud som er rettet mot bokhandler i distriktskommuner, som er motiverte til å bedre egen drift. Alle bokhandler som er medlem av Bokhandlerforeningen, kan delta i programmet.

Merkur Bok dekker det meste av kostnadene knyttet til gjennomføring av et hovdprogram. Målet med programmet er at deltakerene skal oppnå en positiv utvikling, både knyttet til bedre lønnsomhet, flere tilleggsoppgaver og større lojalitet fra innbyggerne. Det overordnede målet for programmet er å sikre at folk i distriktet fremdeles skal ha tilgang på et brett utvalg med bøker.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak og finansierer programmet. Bokhandlerforeningen har deltatt i utforming av innholdet i programmet, i samarbeid med Merkur-programmet. 83 distriktsbokhandler fra alle deler av landet deltar i Merkur Bok pr 1.1.2023. Innlandet er det fylket som har flest Merkur-bokhandler.  Merkur Bok er tilbud om en grundig gjennomgang av økonomi, butikkdrift, tilleggsoppgaver, kontakt med lokalsamfunn m.m. Vil du møte andre distriktsbokhandlere for å utveksle erfaringer og få nye ideer til hvordan bokhandelen kan tilpasse seg en ny konkurransesituasjon og bli mer bærekraftig? Da er dette noe for deg.

 

Hva tilbyr Merkur-bok

Hovedprogram: Dette blir et tilbud til nye bokhandlere som ikke har deltatt i hovedprogrammet så langt.

Besøksordning: Merkur-konsulentene skal besøke aktuelle bokhandlere minst en gang for året og ellers være tilgjengelige for råd og hjelp. Konsulentene skal bruke en sjekkliste for systematisk gjennomgang av ulike sider ved drifta.

Omstillingsordning: Merkur-konsulentene kan etter avtale ta på seg mer kompliserte oppdrag for enkelte bokhandlere, evt. grupper av butikker. Oppdragene kan være knyttet til eierskifte, utbygging, nyetablering, offentlige innkjøp eller liknende. Bokhandlerne kan også trekke inn ekstern kompetanse, i tillegg til Merkur-konsulenten. (Les mer om dette i vedleggene).

Nasjonale eller regionale konferanser: Merkur Bok vil etter ønske fra bokhandlerne holde fram med å arrangere nasjonale eller regionale samlinger. Nasjonale konferanser vil bli kombinert med større arrangement som bransjen legg opp til. Regionale samlinger vil bli arrangert i eigen regi eller knytt opp til eksterne arrangement.

Prosjekt-arbeid: Merkur-konsulentene gjennomfører spesielle prosjekt knytt til grupper av bokhandlere.

 

Kostnader
Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak og som finansierer dette bokhandler-programmet, som en del av distriktspolitikken. Hjelp og støtte gjennom Merkur Bok er i praksis gratis for den enkelte bokhandler.

Hvem kan delta i Merkur Bok?
Merkur Bok er et tilbud som er rettet mot bokhandler i distriktskommuner, som er motiverte til å bedre egen drift. Alle bokhandler som er medlem av Bokhandlerforeningen, kan delta i programmet.