Salget i bokhandelen første halvår

Antall solgte bøker og titler i bokhandelen første halvår 2022 ligger så vidt over fjoråret.
									
LUKK

Spent på årets sommersalg

Bokhandlerforeningen samler ukentlig inn salgstall for skjønnlitteratur, sakprosa og pocket på norsk fra flertallet av våre medlemmer. I første halvår har bokhandelen solgt omtrent like mange bøker som i fjor, fordelt på omtrent like mange titler.  I 2021 var deler av vinterhalvåret preget av stengte butikker på grunn av pandemien. Starten av 2022 er bedre enn i 2021. Salget i mai og juni er derimot lavere enn fjoråret.

– Sommersalget er viktig for bokhandelen. Vi er spente på salget for juli, særlig med tanke på økt konkurranse fra strømmetjenester, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

De fire grafene under viser antall solgte bøker (volum) og antall solgte titler (bredde), akkumulert og per uke.

Antall solgte bøker (volum) for 2022 ligger så vidt over 2021, men under både 2020 og 2019.

 

Excel  Copy  

Akkumulert antall titler (bredde) ligger så langt så vidt over både 2021 og 2020.

 

Salget av bøker fordelt på uker viser fire viktige salgsperioder. Henholdsvis Mammutsalget i februar, maisalget og salg av bøker om sommeren og til jul. 

 

Kilde og tallgrunnlag:

Statistikken er utarbeidet av Bokhandlerforeningen og baserer seg på innrapportert salg per ISBN i bokgruppe 3-5 blant medlemmer i Bokhandlerforeningen fra følgende bedrifter: Adlibris, Aksdal Bok og Papir, Akademika.no, ARK, Bokkilden, Boksalongen LiB, Bookis.no, Haugenbok.no, Libris, Norli, Notabene, Sagene Bokhandel og Tynset Bokhandel. Bokdata fra Bokbasen AS.

Merk at tallene ikke sier noe om faktisk omsetning. Tallene inkluderer ikke bøker til grunnskolen eller høyskole og universitet, og heller ikke salget av bøker på engelsk eller andre originalspråk enn norsk.