Generasjon #booktok: Unge voksne leser mer, viser ny svensk undersøkelse

I Sverige leser unge voksne nå mer enn andre voksne, ifølge en undersøkelse ved Gøteborgs Universitet. Forskerne kobler økningen til TikTok-fenomenet #booktok og andre bok-trender i sosiale medier.
									
Unge voksne leser mer - #booktok kan være grunnen
LUKK
Unge voksne leser mer - #booktok kan være grunnen

Unge voksne leser mer enn eldre – noe av årsaken kan være #booktok

En ny undersøkelse fra SOM-instituttet ved Gøteborgs Universitet, viser at andelen unge som leser mange bøker har økt det siste året. 51% av Sveriges unge voksne oppgir å ha lest minst én papirbok hver måned i 2021, noe som gir en økning på 6% fra foregående år. Med dette er andelen høyere enn for andre voksne (i aldersgruppen 30-64), og slås bare av eldre.

Forskerne bak prosjektet oppgir pandemien og et økt bokfokus i sosiale medier som mulige forklaringer til den økte leselysten. Spesielt har TikTok-fenomenet #booktok fått en enorm rekkevidde, og stor oppmerksomhet også i norske aviser i sommer. Med tanke på at unge i gjennomsnitt bruker mer tid på sosiale medier enn andre aldersgrupper, er det også naturlig å forvente at det er i denne aldersgruppen trender som #booktok vil ha størst effekt.

Elisa Tattersall Wallin, som er en av forskerne bak undersøkelsen, skal ha uttalt at det er for tidlig å se om økningen i lesing er en langsiktig trend, eller et mer tilfeldig fenomen skapt av pandemien.

–  Men så populært som bokinnhold er på sosiale medier, så tror jeg at det i alle fall kommer til å fortsette de nærmeste årene, uttalte hun til Kulturnytt i Sveriges radio tidligere denne måneden.

Heier frem #booktok og andre initiativ som fremmer leselyst

Det er verdt å merke seg at tallene over bare gjelder andelen som leser en bok minst en gang i måneden. De sier altså ikke noe om utviklingen blant dem som leser mindre eller ikke i det hele tatt.

–  Det hadde jo vært interessant å vite om #booktok-trenden bare når frem til dem som allerede er bokinteresserte, eller om den også bidrar til lesing i grupper som i utgangspunktet leser lite eller ingenting, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

– Uansett er ingenting er bedre enn at det vokser frem bevegelser blant unge, der unge er, som bidrar til å fremme leselyst og lesekompetanse. Det vil vi alltid heie fram! Det er gøy å se at bokbransjen kan få være med å ta del i dette, med forlag og bokhandler som kaster seg rundt og blir med på trenden. Så er det ikke slik at #booktok løser alle problemer. Vi er fremdeles i behov av en nasjonal lesestrategi for å nå frem til enda flere unge lesere.

Kan ikke konkludere med oppadgående trend i Norge

Hvis sosiale medier har hatt samme effekt i Norge, har det ikke slått tydelig ut på statistikkene ennå. Leserundersøkelsen 2022 viser at det er betydelig færre unge enn eldre som leser mange bøker i løpet av et år. Forskjellene i hvor mange som leser i det hele tatt er mindre, men også her ligger de unge litt bak. Spesielt er det aldersgruppen 16-19 som jevnt over skårer lavere enn voksne.

Leserundersøkelsen gir dessverre begrenset mulighet til å se på utvikling over tid i ulike grupper, så vi har ingen tydelige tall på om lesing hos unge har gått opp eller ned. På direkte spørsmål om de har lest flere eller færre bøker, svarer imidlertid en større prosentandel av de unge at de har lest flere bøker. Det samme gjelder ikke eldre voksne.

– Hvis dette betyr at det er en oppadgående trend, er det selvfølgelig positivt. Men det kan vi ikke konkludere med når vi ikke har andre tall å sammenligne med, sier Schiøtz.

									
LUKK
Bilde fra #booktok-utstillingen i Berges bokhandel i Kristiansand.

#Booktok er det største som har skjedd for ungdomslesingen siden Twiglight

At #booktok har stor betydning for bokbransjen er det uansett ingen tvil om. New York Times har kalt fenomenet en bestselgermaskin, og The Guardian mener det har trigget «a books revolution». Ute i bokhandlene forteller de ansatte at etterspørselen skyter i været på bøkene som trender på TikTok.

– Booktok er det største som har skjedd for ungdomslesingen siden Twilight! Ja, det er større enn Twilight, sier Caroline Heitmann, markedssjef i Norli.

Hun forteller om en markant økning i salget av engelske ungdomsbøker, og er overbevist om at booktok har hatt en positiv effekt på unge lesere.

– Vi har et klart inntrykk av at lesing blant unge øker, og de leser spesielt mye på engelsk. Vi tror også at #booktok rekrutterer en del nye lesere. Det gjør at det blir kult å lese visse bøker, du blir en del av et community.

Så betyr det at vi kan forvente en økning i lesing blant unge for 2022?

– Ja! Vi tror denne effekten kommer nå, svarer Heitmann kontant.

Digital eksponering – men fortsatt fysiske bøker

Et annet interessant aspekt ved undersøkelsen, er at den viser at unge fremdeles er glade i å lese på papir. Tallene over gjelder nemlig utelukkende for trykte bøker. Den norske Leserundersøkelsen 2022 viser tilsvarende at unge ikke leser særlig mye mer digitalt enn eldre. Alle aldersgrupper oppgir dessuten å lese langt mer papirbøker enn e-bøker og lydbøker.

Forskerne bak SOM-undersøkelsen forklarer dette med at det hovedsakelig er trykte bøker som løftes frem på #booktok. De foreslår at den fortsatte populariteten til papirboka handler om at de ulike formatene utfyller hverandre og kan brukes på ulike måter, og dermed også kanskje spiller ulike roller i lesernes liv.

– Dette bekrefter jo det vi også har sett tidligere: Nemlig at papirboka fortsatt er den viktigste kilden til lesning. Den kan ikke automatisk kan erstattes av digitale løsninger, heller ikke for den yngre generasjonen, sier Schiøtz.

Resultatene fra den svenske SOM-undersøkelsen er hentet herfra.