Stortingsrepresentant Tage Pettersen på julebesøk hos Norli Universitetsgata

Tage Pettersen, stortingsrepresentant og medlem i kulturkomiteen, tok seg god tid til et julebesøk og omvisning i Norli Universitetsgata.
									
LUKK
Norli
Tage Pettersen, Stortingsrepresentant, Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen, og John Thomasgaard, adm.dir. i Norli.

Tage Pettersens siste bedriftsbesøk før jul gikk til Norges største bokhandel og Bokhandlerforeningen. Hva passer vel bedre enn harde pakker under treet?
I Norge selges det bøker for ca 5,5 mrd i året. 4 mrd er gjennom bokhandlere. Det selges 50.000 titler, hvorav 47.000 med under 500 solgte bøker.

									
LUKK
Her ligger kanskje din julegave...
									
LUKK