Regjeringens leselyststrategi er lagt frem

Regjeringens nye leselyststrategi, "Sammen om lesing", understreker betydning av god tilgjengelighet til bøker og gode litteraturformidlere. Her kan og vil bokhandelen spille en viktig rolle.
									
LUKK
LESELYSTSTRATEGI: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun la frem Regjeringens nye leselyststrategi på Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Regjeringens leselyststrategi er en god, men forsiktig start. Nå er vi spent på hvordan den nye strategien vil bli fulgt opp i statsbudsjettet. Strategien inneholder få konkrete tall. For å lykkes med å få flere til å lese, trengs mer enn vakre ord, understreker Bokhandelforeningens direktør Anne Schiøtz.  

 Hovedmålet for strategien er at alle barn og unge skal få gode leseferdigheter som grunnlag for glede, mestring, livslang læring og deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. I tillegg skal barn og unge få gode leseopplevelser gjennom et mangfoldig litteraturtilbud og god litteraturformidling.  

 – Her kan og vil bokhandelen spille en viktig rolle. Det er ingen andre aktører som daglig møter så mange forskjellige lesere som bokhandelen. De har en stor og viktig rolle i å fremme leselyst og leseglede, fremholder Schiøtz.   

									
LUKK
LESEGLEDE: – Vi jobber for å styrke leselysten hver dag, sier Bokhandelforeningens direktør Anne Schiøtz (nr to fra venstre). Her er hun sammen med ansatte i Ark bokhandel.

Bokhandelen treffer flest lesere 

Leserundersøkelsen 2024 viste at flere besøkte bokhandel enn bibliotek i 2023, og dobbelt så mange kjøper bøker enn som låner eller strømmer. 85 prosent av befolkningen besøkte en bokhandel i løpet av 2023, og 3 av 10 oppgir at de er innom bokhandelen en gang i måneden.  

– Bokhandelen er en av de viktigste møteplassene mellom leser og litteratur. Det er bokhandelen som når flest lesere. God tilgjengelighet til et stort utvalg med bøker der folk befinner seg er helt suksessformel, sier Schiøtz. Derfor er det også så viktig at skolebibliotekene styrkes fremover. Der når vi alle barn.

Det fins en bok for alle  

Den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS viste at norske elever har lavest leseglede blant alle de 65 landene. En viktig årsak til at barn og unge ikke leser er fordi de synes bøker er kjedelige. For å øke leselysten må de ha tilgang til mange ulike bøker. De kan også trenge hjelp til å finne akkurat den boka som passer dem. 

 – Det fins en bok for alle, men noen ganger trenger vi hjelp til å finne riktig bok. På bibliotek og i bokhandel jobber dyktige fagfolk som har dyp kunnskap om litteratur og et sterkt ønske om å spre gleden ved bøker, påpeker Schiøtz.  

									
LUKK
FELLES LØFT: Bokhandelforeningens direktør Anne Schiøtz (til venstre) og leder i Bibliotekforeningen Helene Voldner er enige at det trengs felles løft fra bibliotek, litteraturhus, skolebibliotek og bokhandler for å sikre livslang leselyst.

Leselyst og leseevne henger sammen 

Bokhandlerforeningens direktør minner om at leseglede henger tett sammen med leseevne.  

  Lesemuskelen må trenes på lik linje med alle andre muskler. Det gjelder for mennesker i alle aldre. For at barn, unge og voksne skal bli gode lesere, må de ha bøker å lese, påpeker Schiøtz. 

Målgruppen for Leselyststrategien er barn mellom 0-19 år. Bokhandlerforeningens direktør mener arbeidet for å styrke lesing må rettes mot alle aldre. 

– En lesende befolkning er viktig for et demokratisk samfunn. Vi trenger et felles løft med innsats fra barnehage, skoler, bibliotek, litteraturhus, skolebibliotek og bokhandler for å sikre livslang leselyst.  

Hilser tiltak i strategien velkommen 

Blant tiltakene i leselyststrategien er  

  • flere fysiske lærebøker i skolen  
  • ny nasjonal lesesatsning som skal styrke leseopplæringen i skolen 
  • ny tilskuddsordning for å øke samarbeide mellom barnehager og bibliotek  
  • styrke tilskudd til litteraturformidling  
  • styrke Kulturrådets innkjøpsordninger for å øke tilgangen på variert og aktuell litteratur i bibliotekene for barn og unge 

 – Vi hilser alle tiltakene velkomne. For å lykkes må vi jobbe sammen. Bokhandelen er klare til å gjøre sin del for å øke leselysten blant barn, unge og voksne, sier Schiøtz.