#PolyPod: Morgendagens bokbransje

Polyteknisk forening har hatt en podcast-serie om morgendagens bransjer. Denne gang var det bokbransjens tur.
									
LUKK
Rasmus Bøgh Holmen i samtale med Helge Rønning, Karine Nyborg, Anne Schiøtz og Heidi Austlid

#PolyPod: Morgendagens bokbransje

Gjennom 200 år har bokbransjen utgjort en sentral del av norsk kulturnæringen og norsk kulturliv for øvrig. Dagens bransje domineres av fire store forlagshus som besitter betydelige eierandeler i bokhandlerne og distribusjonssentralene. Videre består bokbransjen av en rekke små og mellomstore forlag og uavhengige bokhandlere, i tillegg til forfattere, andre former for innholdsleverandører, bokklubber, biblioteker og litteraturkritikere med mer. Inntoget av digitale formater, netthandel og skandinaviske aktører på eierskapssiden er i ferd må rokke ved strukturen til bransjen. Vi spør:

  • Hvordan vil den norske bokbransjen se ut i fremtiden?
  • Hvordan kan vi opprettholde kvalitet, bredde, mangfold og tilgjengelighet i litteraturtilbudet, samtidig som formater og handelen av bøker stadig digitaliseres?
  • Hva er betydningen av seg såkalte fastprisregimet for bokbransjen, der sluttprisen på nye bøker holdes fast i rundt et år?
  • Hvordan bør eventuelt avansen mellom bokhandler og forlag reguleres for å forebygge at uavhengige forlag blir forfordelt?

Lytt til samtalen mellom:

  • Anne Schiøtz, direktør for Bokhandlerforeningen og styremedlem i PF Kultur
  • Heidi Austlid, direktør for Forleggerforeningen og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening
  • Helge Rønning, professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo og fagbokforfatter
  • Karine Nyborg, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, fagbokforfatter og skjønnlitterær forfatter
  • Rasmus Bøgh Holmen, dagens programleder, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, styreleder i PF Samfunnsøkonomi og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening

Norsk litteraturpolitikk setter en rekke litteraturpolitiske målsetninger for bokbransjen inkludert kvalitet, bredde, mangfold og tilgjengelighet i litteraturtilbudet, så vel som ivaretakelse av norsk kultur og språk. Samtidig preges bransjen av en rekke økonomiske særtrekk blant annet ved fallende gjennomsnittskostnader i produksjonen asymmetriske styrkeforholdet i verdikjeden, ukjent produktkvalitet for sluttkjøperen og diverse reguleringer.

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Hør tidligere episoder om andre næringer her.