Innspill til regjeringens leselyststrategi

Vi mener leselyststrategien ikke må overse den avgjørende betydningen bokhandelen har for å nå frem til, og rekruttere, norske lesere. 

Stortingets innstilling til bokloven er lagt frem

Bokhandlerforeningen er glade for at vi får en boklov med faste priser på bøker – også fag og lærebøker, og at bokhandelens betydning er så tydelig fremhevet i innstillingen. Vi merker oss også at Stortinget støtter vår vurdering om at behovet for avanseregulering ikke er tilstrekkelig utredet.

Innspill til Stortinget og Kulturdepartementet om bokloven

Bokhandlerforeningen foreslår å ta avanseregulering ut av loven eller endre denne paragrafen. Dette understøttes av ny rapport. Videre mener vi det er vesentlig både for studenter og norsk fagspråk at fag- og lærebøker inkluderes i loven. Se våre innspill til Stortingets og Kulturdepartementets arbeid med bokloven her.

Hilde Rød-Larsen, Halvard Hølleland, Arne Henning Årskaug og Kristine Rui Slettebakken får bokhandelens forfatterstipender 2023

Utdelingen skjer på Litteraturfestivalen på Lillehammer 24. mai klokken 1400. Stipendene deles ut av Bokhandlerforeningen i samarbeid med Den norske Forfatterforening og Norske barne- og ungdomsbokforfattere.

Norsk Litteraturfestival: Hvem bestemmer hva vi leser?

Bokhandlerforeningen inviterer til panelsamtale mellom bokhandlere, forfattere, forleggere og litteraturanmeldere den 25. mai kl. 11:00.

Ny rapport: Ingen tegn til at bokhandler forskjellsbehandler på bakgrunn av eierstruktur

Et argument for å innføre avanseregulering i bokloven, har vært frykten for at de forlagseide bokhandlene har presset mindre og uavhengige forlag til å gi høyere innkjøpsrabatt på bøker. Nå viser en ny rapport at dette ikke er tilfelle: Tvert imot gir de små forlagene markant lavere rabatter enn de store. Dette bør få konsekvenser for utforming av loven.

Ny undersøkelse viser at andelen som leser har gått opp

SSBs mediebarometer viser at hele 26% av oss benyttet oss av eller leste i en bok en gjennomsnittsdag i 2022.

Bli med på å markere Verdens bokdag 2023 søndag 23. april

Spre leseglede og del et bilde av deg selv med en bok på FN-dagen Verdens bokdag! Hva er din favorittbok, hvilken bok får deg til å le eller gråte, hvilken bok gleder du deg til å lese?

Bokhandlerforeningens høringssvar til Skattelovsutvalgets forslag til et helhetlig skattesystem (NOU 2022:20)

Fritak for merverdiavgift på bøker er en forutsetning for et mangfoldig bokmarked der hele befolkningen har mulighet til å kjøpe og lese bøker.