Innspill til SV om Leselyststrategien

SV inviterte til innspillsmøte om leselyststrategi på Stortinget. Her er vårt innspill. – En strategi som skal fremme leselyst, må anerkjenne den rollen som også bokhandelen har i å tiltrekke seg, motivere og engasjere lesere i alle aldre, sa Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.
									
LUKK
Kathy Lie og Grete Wold fra henholdsvis kulturkomiteen og utdanningskomiteen, ønsket velkommen til et innspillsmøte om Leselyststrategi på Stortinget 15.2.2024.

En lenge lovet leselyststrategi har ennå ikke kommet på plass. 15. februar 2024 inviterte derfor SV litteratur- og leseorganisasjonene, stortingspolitikere og fagpersoner til et innspillsmøte om litteratur og lesing.  Utgangspunktet for møtet var representantforslaget som SV fremmet i 2020 om nasjonal leselyststrategi.

Alle fikk noen få minutter hver til innlegg.

Her er Bokhandlerforeningens innspill.

  • Vi vil imidlertid påpeke at en strategi som skal fremme leselyst, må anerkjenne den rollen som både bibliotek og bokhandel spiller i å tiltrekke seg, motivere og engasjere lesere i alle aldre. Både i folkebiblioteket og i bokhandelen tilbys alle hjelp til å finne akkurat den boken som passer hver enkelt, blant et omfattende utvalg av bøker av, for og om alle. Ingen andre aktører møter daglig så mange forskjellige lesere, som nettopp bokhandelen. Bibliotek og bokhandel har alltid utfylt hverandre, basert på en god balanse mellom gratis tilgang til bøker i bibliotek og gode kommersielle tilbud i bokhandelen.
  • Den nye Bokloven er ett viktig litterært virkemiddel som kan bidra til å sikre mangfold og tilgjengelighet til bøker i årene fremover. Vi er lettet over at SV, i boklovsdebatten på Stortinget, var svært tydelige på at betingelsene til bokhandelen ikke må forverres. Dette er helt avgjørende for å bevare bokhandler i mindre lokalsamfunn hvor lønnsomheten er utfordrende. Skal vi styrke boka i konkurransen med andre tjenester så trenger vi både bokhandler – og bibliotek – som har rom å gjøre nødvendige investeringer både i opplevelse, infrastruktur og digitale tjenester.
  • Videre vil jeg peke på lovforslaget om offentlige anskaffelser – og kulturloven, som nylig var på høring. Dette er eksempler på lovendringer som kan gi positive ringvirkninger i årene fremover. Kommuner som, eksempelvis, prioriterer innkjøp av bøker lokalt, bidrar også til å styrke bokhandelens økonomi, som igjen sikrer lokalbefolkningens tilgang til et større og mer variert utvalg av bøker.
  • Derimot vekker Skattelovsutvalgets forslag om å innføre merverdiavgift på bøker bekymring. I en tid med økende konkurranse for lesing og språk, er det avgjørende å opprettholde effektive politiske tiltak som momsfritak også fremover.
  • Til slutt vil jeg vise til Barne- og ungdomsundersøkelsen som Ipsos gjennomførte for Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen våren 2023.  Norli har også nylig avsluttet sin leselystaksjon Norli Junior, hvor 50 000 barn har lest til sammen 98 millioner sider. Og sammen med Forleggerforeningen så gjennomfører vi også nå en ny Leserundersøkelse som kommer i løpet av våren som vi gjerne presenterer. Akademika har også fått gjennomført en studentundersøkelse som viser at over halvparten av norske studenter helst vil ha pensum på papir, og mer enn syv av ti studenter mener de lærer best når de leser lange tekster på papir fremfor skjerm.

Lykke til med et svært viktig arbeid!