Leserundersøkelsen

25.04.2018

Undersøkelsen måler befolkningens lese- og kjøpsvaner og holdninger til bøker. Undersøkelsene går helt tilbake til 1977.

Metode
Leserundersøkelsen (tidligere Bokundersøkelsen) er gjennomført av IpsosMMI for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Utvalget er tilfeldig trukket som et standard, landsrepresentativt omnibusutvalg med ca. 1.000 intervjuer i alderen 15 år +. Det samme som ved tidligere års undersøkelser. Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse/CATI i ukene 5 og 6i 2014. Skolebøker er ikke med i undersøkelsen.