Høringssvar

04.01.2021
 • Innspill til stortingshøring om Kulturmeldingen (18.2.2019)
  Les høringsuttalelsen>>

 • Høringsuttalelse vedrørende forslag om merverdiavgift for elektroniske publikasjoner (15.2.2019)
  Les høringsuttalelsen>>

 • Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i unntaksforskriften for bokomsetning.  (12.2.2019)
  Les høringsuttalelsen>>

 • Høringssvar vedrørende Skatteutvalgets forslag til endringer i selskapsbeskatningen og skattesystemet for øvrig . (23.3. 2015). 
  Les høringsuttalelsen>>

 • Høringssvar om forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. (5.12. 2014 ). 
  Les høringsuttalelsen>>

 • Høring - forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) (15.03.2013)
  Les høringsuttalelsen>>

 • Høring av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 (28.06.2013)
  Les høringsuttalelsen>>

 • Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler & Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa, ”Til bokas pris” (16.04.2012)
  Les høringsuttalelsen>>

 • Høringsuttalelse om endringer i merverdiavgiftsloven mv. som følge av merverdiavgift på innførsel av elektroniske tjenester til privatpersoner hjemmehørende i Norge. (24.03.2011)
  Les høringsuttalelsen>>

   
 • Høringssvar: NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte. (18.04.2011)
  Les høringsuttalelsen>>
 • Høringsuttalelse – Utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (15.10.2010)
  Les høringsuttalelsen>>

 • Notat fra Bokhandlerforeningen til Stortingets finanskomité vedrørende representantforslag om innlemming av e-bøker i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for litteratur. (13.04.2010)
  Les notatet>
 • Høringssvar: Bibliotekmeldingen, St meld nr 23. ”Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid” (12.05.09)
  Les høringsuttalelsen>>